background image
DI TCARET REHBER
69
Yükün gemi ile tainmasi halinde taiyicinin
kendisi veya acentesi tarafindan tanzim edilen,
yükleyene verilen malin teslim alindiini ve
kararlatirilan koullar dahilinde tainip, aliciya
teslim edileceini gösteren; ayni zamanda malin
mülkiyetini de gösteren ve kiymetli evrak nitelii
taiyan bir belgedir.
Konimento üzerinde eyanin cinsi, alicisi,
geminin adi, yükleyici bilgileri yer almalidir. Ayrica
banka araciliiyla yapilan yüklemelerde (Vesaik
Mukabili, akreditifli ilemler gibi) konimento
banka emrine düzenlenebilir ve artlarin
salanmasi ile banka tarafindan ciro yolu ile gerçek
aliciya devredilebilir. Konimentolar, emre yazili
olmalari halinde ise (Negotiable B/L); ciro yoluyla
devri mümkündür.
Deniz Konimentosunda üç farkli devir
vardir:
1) Nama Yazili Konimento ( To The Name Of):
Bu tür konimentolara uygulamada pek
rastlanmaz bu tür konimentolar temlik ve teslim
ile devreder hak sahibinin kim olduunun ispati
hususu nama yazili senetlerde olduu gibidir.
2) Emre Yazili Konimento ( To The Order Of):
Bu tür konimentolar uygulamada en çok
rastlananlardir emre yazili konimentonun
devri, senedin cirosu ve teslimi ile yapilir. Temlik
cirosunun, teminat fonksiyonu konimentoda
yoktur. Hak sahibinin ispati, hamiline yazili
senetlerde olduu gibidir.
3) Hamiline Yazili Konimentolar ( To Order):
Bu tür konimentolara da, uygulamada az
rastlanir. Bu tür konimentolar, sadece senedin
teslimi ile devreder hak sahibinin ispati, hamiline
yazili sentlerde olduu gibidir. Konimentonun
çeidi ne olursa olsun, senedin teslimi, malin
teslimi hükmündedir. Bu yüzden, deniz yolu ile
nakledilen eyanin mülkiyeti, konimentonun
Türkiye'den yapilan ihracatlarda tanzim edi-
len bir belge olup, mutlak surette Maliye Bakan-
lii onayli Resmi Fatura belgesi üzerine tanzim
edilmelidir. Bu faturanin ticari fatura ile ayni tarih
ve numarayi taimasi gerekir. Ancak bu faturanin
aliciya gönderilmesi gerekmez, fakat, ihracat esna-
sinda gümrüe ibraz edilmelidir.
8.2.1.4. Konsolosluk Faturasi
Konsolosluklarca matbu olarak bastirilmi fatu-
ra formatindaki belgelerin satici tarafindan doldu-
rulup, konsolosluklara onaylattirilmasi suretiyle
düzenlenen faturalardir. Birinci ilem sonucu fatu-
ra tasdikli faturaya ikinci ilem sonucu belgeye ise
konsolosluk faturasi denilmektedir.
8.2.2. TAIMA BELGELER
Kamyonla yapilan taimalarda Uluslararasi
nitelii olan "Convention Merchandies Routiers"
anlamasi çerçevesinde düzenlenebilen bir taima
belgesi veya taima senedi anlamina gelmektedir.
Taimanin balamasi ile tanzim edilen bir belge
olup, kiymetli belge niteliinde olmadiindan ciro
yolu ile devri mümkün deildir.