background image
DI TCARET REHBER
66
po ileticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok
kayitlari tutulmadiindan, beyanname ve belgeler
gümrük kontrolüne esas tekil eder.

c) C tipi antrepo, ileticisi ve kullanicisi ayni kii
olan ve antrepoya alinan eyadan bu kiinin so-
rumlu olduu özel antrepo tipidir.
ç) D tipi antrepo, ileticisi ve kullanicinin ayni
kii olduu, özel antrepo tipidir.
d) E tipi antrepo, ileticisi ve kullanicisinin ayni
kii olduu, izin hak sahibinin depolama yerinin
antrepo addedildii veya depolama yeri olmazsa
dahi eyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandi
i özel antrepo tipidir.
e) F tipi antrepo, gümrük idarelerince iletilen
genel antrepo tipidir.
Ayrica serbest dolaimda olmayan eyanin ser-
gilendii fuar ve sergiler de antrepo sayilir. Posta
idaresinin sorumluluu ve gümrüün denetlemesi
altinda yabanci meneli kolilerin konulmasi için ay-
rilmi kapali yerler de genel antrepo sayilir.
A, C, D ve E tipi gümrük antrepolari, tarim ürün-
leri lisansli depolari olarak onaylanabilir.
Aaidaki kayitlari muhafaza etmelisiniz :
Depoya mallarin alindiini gösteren depo
makbuzlari.
çerde tam olarak hangi malin depolandiini gös-
teren belgeler
Mallara ilikin dier belgeler
A,C ve D tipi depolarda stok kayitlari depolarda
tutulmalidir. E tipinde ise bu kayitlar sizin merkezi-
nizde olmalidir.
Eyalarin antrepolarda bekleme süresi
sinirsizdir.
Gümrüklü depo ve antrepo konusunda
daha fazla bilgi edinmek için, Gümrükler Genel
Müdürlüü'nün web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Bkz.
prim miktarini belirler. Sevkiyatiniza uygun
sigortayi yaptirmalisiniz. Yük organizatörünüz
(nakliye firmasi) sizi bu konularda bilgilendirecektir.
Belgeler ve Kurallar
Air Waybill, sizin ile kullandiiniz taiyici
arasinda yapilmi bir anlamadir.
Eer havayolu ile tehlikeli mal taimaya
niyetliyseniz IATA kurallarina uymaniz gerekir.
Bkz.
7.6. Depolama
Gerek mal ithalatinda gerekse ihracatinda
gümrük depolamasina ihtiyaç duyabilirsiniz.
Avantajlari öyledir :
· Vergi ve KDV ödemelerini gecikmeli
ödeyebilme ansi doar, bu da uzun süreli
nakit akii planlamanizda ie yarar.
· Eer Transit Ticaret gerçekletirecekseniz
(bir baka ülkeden alinan eyayi, yine farkli
bir ülkeye ihraç etmek) gümrüklü depolari
kullanmak avantajlidir.
· Eer ithal ettiiniz mal, bir izne tabi olmasina
ramen, sizin uygun izniniz yoksa, mallari
gümrükte depolayip gerekli düzeltmeleri
yapmak için zaman kazanabilirsiniz.
Gümrük antrepolari, genel ve özel antrepo ol-
mak üzere ikiye ayrilir. Uygulamadaki özellikleri
sebebiyle, genel antrepolarin, A, B ve F tipleri; özel
antrepolarin, C, D ve E tipleri bulunur.

a) A tipi antrepo, ileticisinin, stok kayitlarini
tuttuu ve antrepoya konulan eyada her hangi bir
noksanlik olmasi halinde gümrük vergilerini öde-
mekten sorumlu olduu genel antrepo tipidir.
b) B tipi antrepo, antrepoya konulan eyadan,
kullanicinin sorumlu olduu, antrepo beyanna-
mesini kullanicinin verdii genel antrepo tipidir.
Antrepo ileticisinin sorumluluu sinirlidir. Antre-