background image
DI TCARET REHBER
58
6. UZAK ÜLKELERDEK
TEDARKÇLERN YÖNETM
6.1. Giri
Yurtdii tedarikçilerle ticaret yapmak, size
tanidik olmayan bir dizi sorun yaratabilir. Bu
sorunlar tipik olarak, dil farkliliklari, yeni ödeme
ekilleri ve artan bürokratik ilemler, belgeler
eklinde olabilir
Ancak, küçük aratirmalar yaparak ve
planlayarak bu sorunlarin üstesinden gelebilirsiniz.
Mal alma politikanizi yurtdii pazarlarda
geniletirseniz önemli rekabet avantajlari elde
edebilirsiniz.
Yurtdii tedarikçi kullanmak girdi maliyetlerinizi
düürebilir ve kendi ülkenizde bulunmayan
özellikli mallara ulama ansi doabilir.
6.2. Yurtdii Kaynakli Problemler
Yurtdii ile ticaret yapmak kendi ülkenizde
ticaret yapmaktan farklidir. Uzaklik, ülke farkliliklari
ve hükümetlerin farkli kurallari sebebiyle zorluklar
oluur.
Eyanin tarife pozisyonu deyiminden,
yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu
eyanin girdii;
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya Tamamen
veya kismen Türk Gümrük Tarife Cetveline
dayanan veya bu cetvele alt açilimlar ekleyen
ve eya ticaretine ilikin tarife önlemlerinin
uygulanmasi için tespit edilen dier cetvelin bir alt
pozisyonunun,
Tamamen veya kismen Türk Gümrük Tarifesine
dayanan ya da bu tarife cetveline alt açilimlar
ekleyen ve özel alanlara ait eya ticaretine ilikin
tarife dii önlemlerin uygulanmasi amaciyla
Bakanlar Kurulu Karari ile oluturulan bir dier
cetvelin alt pozisyonunun, belirlenmesi anlailir.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde eyalar 12 haneli
rakamlarla gösterilir. lk alti hanesi Armonize Sistem
nomonklatür kodunu, yedinci ve sekizinci haneler
kombine nomonklatür kodunu, dokuzuncu ve
onuncu haneler milli alt açilim kodunu, onbirinci
ve onikinci haneler istatistik kodunu gösterir.
1 2 3 4 5 6
AS Nomanklatür Kodu
7 8
AB Kombine
Nomanklatür
Kodu
9 1O
Milli Alt Açilim
Kodu
11 12
statistik Kodu