background image
DI TCARET REHBER
57
5.6. Tarife Kotalari
Tarife kotalari sadece belli bir zaman
periyodunda geçerli olur ve ithalat lisans kotalariyla
ayni deildir. (ithalat kotalari ithal edilecek malin
miktarini kisitlar)
Mallarinizin kotalardan faydalanip
faydalanmayacaini bulmak için, Tarife'nin ikinci
cildine bakmaniz gerekir.
5.7. Ticareti Yasaklanmi ve Kisitlanmi Mallar
Bazi mallarin ithalat ve ihracati yasaklanmi
ya da kisitlanmitir ve bu mallar önceden kontrol
edilmelidir. Tarife'nin birinci cildinin bir bölümü bu
konuya ayrilmitir.
5.8. Türk Gümrük Tarife Cetveli
Eyanin cins, nev'i ve niteliklerine göre
sistematik bir ekilde numaralandirilarak
siniflandirildii ve alinacak gümrük vergisi
oranlarinin gösterildii Bakanlar Kurulunca kabul
edilen cetveldir.
Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararasi
ticarete konu eyalarin siniflandirilmasinda
yeknesaklii salamak amaciyla 01.01.1958
tarihinde yürürlüe giren ve örgüte üye ülkelerin
ulusal tarife cetvellerinin temelini oluturan
Armonize Mal Tanimi ve Kodlama Sistemi´ ne uygun
olarak 14.05.1964 tarihinde 474 sayi ile kabul edilen
"Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkinda Kanun" ´a
dayanilarak her yil Bakanlar kurulu tarafindan
yenilenerek kabul edilen ulusal, eya ve ekonomik
deer siniflandirma indeksidir. Armonize Sistem
Nomonklatürde eya kodlari alti haneli rakamlarla
gösterilir. Ulusal Tarife Cetvellerinde eya kodlari
oniki haneli rakamlarla gösterilir. Armonize Sistem,
Dünya Gümrük Örgütü tarafindan yürürlüe konan
sözlemeye, nomanklatür ise tarife cetvellerinin ilk
alti hanesinden oluan uluslararasi indekse verilen
isimdir.
Tarife Kodlari
Uluslararasi ticaret yaparken, gümrük
belgelerini doru ekilde doldurabilmek için
doru ürün tarife kodunu bulmaniz gerekir. Kod
Avrupa Birlii dahilindeki ticaretlerimizde 8, dier
ülkelerdeki ticarette 10 haneli bir numaradir. Ürün
kodunu bildiiniz zaman, gümrük vergileri ve
ihracat veya ithalat kisitlamalarina ilikin bilgilere
kolaylikla ulairsiniz.
5.4. Tarifenin Uygulanmasi
Gümrük tarifesinin gerçekletireceiniz
ihracat öncesinde bilinmesi son derece önemlidir.
Unutmamak gerekir ki, bu tarife ihracati
yapacainiz ülkedeki ithalat mevzuati açisindan
da önem taimakta ve müteriniz bu tarifeyi esas
alarak ithalati gerçekletirmektedir. Bu sebeple,
ürüne ilikin tarife kodunun bilinmesi, vergi
oraninin belirlenmesi ve gerek ülkemiz ihracat
mevzuati, gerekse alicinin ülkesindeki ithalat
mevzuati açisindan son derece önem taimaktadir.
Tarife her yil yeniden basilir ancak online olarak
yilda 10 kez güncellenir.
5.5. Mallarin Tarifelendirilmesi ve Nasil
Yapilacai
Bayii kullaniyor olsaniz bile, mallarinizin
doru tanimlanmasindan yasal olarak siz
sorumlusunuzdur. Yanli tarifelendirme
mallarinizda gecikmeye ya da el konulmaya sebep
olacaktir. Örnein, ithalat ilemlerinde ödemeniz
gereken gümrük vergisine ek olarak ceza ödemek
zorunda kalabilirsiniz.
Mallarinizi tarifelendirebilmek için `Tarife'ye
ihtiyaciniz vardir. kinci ciltte tanimlanmi alti
genel kural, mallarinizi doru siniflandirmaniza
yardim eder.