background image
DI TCARET REHBER
55
siniflandirilmasini salamak durumundadir.
Yanli HS kodlari ithalatçilar için: önemli miktarda
para cezasi, gümrüklemede gecikme, sevkiyatlara
el konulmasi ve hatta hapis cezasi anlamina
gelebilir.
5.2. Tarife Nedir?
Tarife size ithal ya da ihraç ettiiniz mallarla
ilgili ihtiyaciniz olan bilgileri verir. Gümrük Tarife
Cetveli detayli bir rehber eklinde dizayn edilmitir
ve ithalat ihracatçilarin yasal bilgilere ilikin
ihtiyaçlarini karilar.
Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüünün
baladii tarihte, yürürlükte olan gümrük tarifesine
göre hesaplanir. Eya ticaretine ilikin özel
hükümlerle belirlenmi dier önlemler, gerektii
takdirde, söz konusu eyanin tarife pozisyonuna
göre uygulanir
Türk Gümrük Tarife Cetveli; eyanin cins,
nev'i ve niteliklerine göre sistematik bir ekilde
numaralandirilarak siniflandirildii ve alinacak
gümrük vergisi oranlarinin gösterildii
Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen cetveldir.
Bakanlar Kurulu her yilsonunda yayinladii
thalat Yönetmelii ile Gümrük Tarife Cetveli'ni
de yeniden yayinlar. Tarifelerde veya bunlara
uygulanan vergilerde meydana gelen deiiklikler
ise, deiiklik tarihlerinde Resmi Gazete'de
yayinlanarak yürürlüe girer.
Bu konu ile ilgili bazi tanimlari bilmekte yarar
bulunmaktadir.
Bölüm: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine
benzeyen ayni nitelikteki veya çounlukla ayni
hammaddeden yapilan eyayi içine alacak ekilde
oluturulan gruplardir.

Fasil: Bölümlerden daha alt düzeyde ve
bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen
ayni nitelikteki eyayi içine alir ve Armonize Sistem
5. TARFE SSTEM: GÜMRÜK TARFE
STATSTK POZSYONU
5.1. Giri
Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüünün
baladii tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine
göre hesaplanir. Eya ticaretine ilikin özel
hükümlerle belirlenmi dier önlemler,
gerektii takdirde, söz konusu eyanin tarife
pozisyonuna göre uygulanir.
thalat ya da ihracat yapiyorsaniz bu kariik
görülebilir ancak bunu kolaylatiracak birçok
kaynak vardir. TARFE sistemi bunlardan biridir.
thalatçi ya da ihracatçi olarak bilmeniz gerekenleri
ve ödemek zorunda olduunuz gümrük vergisi
oranlarini gösterir.
Gümrük Tarife statistik Pozisyonu olarak
adlandirdiimiz bu sistemde, her ürüne ait bir tarife
numarasinin var olduunu belirtebiliriz. Bahse konu
tarifeler, ürünlere ilikin olarak Uluslararasi düzeyde
uygulanacak vergiler ve mevzuatlari tanimlar.
Gerçekte bu tarifelerin amaci, Dünya üzerinde bir
standart yaratabilmektir. te bu sistem, Harmonize
Ürün Tanimlama ve Kodlama Sistemi Uluslararasi
Konvansiyonu (HS) adi altinda, ve her ülkenin kendi
Gümrük Tarife ve statistik Bilgilerine esas olarak
177'den fazla ülke tarafindan kullanilmaktadir.
hracatçilar ve thalatçilar, mallarin ithalatçi ülkenin
Harmonize Sistemi (HS) kullanilarak doru olarak