background image
DI TCARET REHBER
34
hizmetlerle) takasi en basit eklidir. Ülkeler
gelitikçe karilikli ticaret de karmaik hale
gelmitir.
Karilikli ticaret yapmak size ihracat siparileri
kazandirir. Karilikli ticaret, yabanci paranin kit
arz edildii ülkelerdeki müterilerle i yapmak
için tek yol olabilir.
3.18. Yerel Para Birimiyle Finansman Yararlari
Yerel para birimiyle fonlama, para biriminde
düü bekleyen yurtdii borçlanan kiilere
yardimci olur. Eer Amerikan Dolari ya da Euro ile
borçlanirlarsa geri ödemede daha fazla ödemeleri
gerekecei için zorluk yaayabilirler. Yerel para
birimi kullanmak bu riski ortadan kaldirir.
Borçlananlar nihai finansman maliyetleri ile
ilgili daha iyi bir fikre sahip olurlar.
Yerel para finansmani ihracatçilara yurtdii
projelerde rekabetçi ihaleler almalarina yardim
eder. Ancak, ihracat anlamasina bali olarak kur
oranlarindaki deiiklik riski ortaya çikabilir.
3.19. Uluslararasi Ticaret ve hracatla lgili
Eitim
hracat ve uluslararasi ticaret zorlu ve kariik
alanlardir. Bazi eitimler alarak yetenek ve
bilgilerinizi gelitirmek baarinizi artiracaktir. Bu
konuda hracatçi Birlikleri'nin düzenledii eitimler
büyük yararlar salamaktadir.
Aaida bu eitimlere örnekler verilmitir:
Bkz.
Bkz.
B k z .
ticari bankalara temlik suretiyle, gerekse vadeli
alacaklarini ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Ex-
imbank onayi ile ticari bankalarda iskonto ettirmek
suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrasi
dönem için düzenli finansman imkani salamalari
amaçlanmaktadir.
Mevcut sigorta programlari öyledir:
Kisa Vadeli hracat Kredi Sigortasi Programi
(
ve
1. Spesifik hracat Kredi Sigortasi Programi
2. Spesifik hracat Kredi Sigortasi Sevk Sonrasi
Politik Risk Programi
3. Spesifik hracat Kredi Sigortasi Sevk Sonrasi
Kapsamli Risk Programi
olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadir.
3.17. Borç Tahvili (Borçlarin Dönütürülmesi) ve
Karilikli Ticaret
Borç tahvili dünyanin fakir ülkelerinde
yatirim yapmak için bir yoldur. Ülkelere, yabanci
para borçlarini yerel para borçlarina çevirmeye
yardimci olur. Borcu belli bir iskonto ile satin alma
konusunda anlairsiniz. Daha sonra da onaylanmi
yerel projelere yatirim yapmak için yerel para birimi
almi olursunuz.
Tipik Projeler:
· Eitim
· Tarim
· Rehabilitasyon programlari
· Ticari Yatirimlar
· Salik ve tibbi projeler
Karilikli Ticaret / Takas
Mallarin mallarla (ya da hizmetlerin