background image
DI TCARET REHBER
33
3.15.11. Teknik Müavirlik irketlerine
Salanan Devlet Yardimi
Amaci, ülkemiz inaat sektörüne yönelik mal
ve hizmet ihracini artirmak için Teknik Müavirlik
irketlerine (TM), Baimsiz Teknik Müavirlik
irketlerine (BTM), Ortak Giriimlere, Sek-
törel Müavirlik irketlerine (SM), Müteahhit-
lik irketlerine, birlii Kuruluuna ve Sektörel
Kurululara yurt dii ve yurt içindeki bazi faaliyetler-
inin desteklenmesine yönelik devlet yardimlari
salamaktadir.
Bu destek kapsaminda, "Yurtdii Ofis", "Reklam,
Tanitim ve Pazarlama", "Pazar Aratirmasi", "Fuar",
"Seminer/Konferans", "Fizibilite Etüdü ve Nazim
(Master) Plani Hazirlanmasi" ile "Sözleme" destei
unsurlarindan faydalandirilmaktadir.
Bkz.
3.15.12. Tarimsal Ürünlerde hracat adesi
Yardimlari
Bazi tarim ürünlerinin ihracatinin desteklenme-
si amaçli oluturulmu bir devlet yardimidir.
Tarim ürünleri ihracatçilarinda, ihraç edilen
ürünlerin ihracat miktar ve deerleri göz önüne
alinarak hesaplanan tutarlarin, ihracatçilarin kamu
kurulularina yapmi olduklari vergi, SSK primi,
haberleme ve enerji giderlerinden mahsup edilm-
esi eklinde uygulanan bir devlet yardimidir.
3.16. Eximbank hracat Kredi Sigortalari
Bu sigorta programlari ile ihracatçi firmalarin
ihraç ettii mal bedellerinin, ticari ve politik risklere
kari belirli oranlarda teminat altina alinmasi
ve sigortali firmalarin gerek Türk Eximbank
nezdinde domu veya doacak alacak haklarini
giderleri, - Görsel ve yazili tanitim giderleri, - Halkla
ilikiler hizmeti gideri.
D- Proje Bazli Bireysel Danimanlik Programi

Proje bazli faaliyetler kapsaminda, eitim ve/
veya danimanlik programina /programlarina ve
yurt dii pazarlama veya alim heyeti programina/
programlarina katilan irketler, Ekonomi
Bakanliinca uygun görülen konularda proje bazli
bireysel danimanlik hizmeti alabilir.
Bkz.
3.15.10. Tasarim Destei

Markalamanin önemli bir unsuru olan
tasarimin dorudan desteklenebilmesini temin-
en; tasarimci irketleri, tasarim ofisleri ile Birlikler,
tasarim dernekleri-birliklerinin gerçekletirecei
tanitim, reklam, pazarlama, istihdam, danimanlik
harcamalari ile yurt diinda açacaklari birim-
lere ilikin giderlerinin desteklenmesi amaçli
düzenlenmi bir devlet yardimidir.
Bu destekten, Tasarimci irketleri, Tasarim
Ofisleri, Birlikler ve Tasarim Dernekleri-Birlikleri en
fazla 4 yil süre ile yararlanirlar. Destek orani Proje
bazinda % 50'yi aamaz.
Bkz.