background image
DI TCARET REHBER
32
· Di Ticarette Sözlemeler ve Teslim ekilleri,
· Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
· Uluslararasi Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
· Yenilikçilik ve Kümelenme,
· Bakanlikça uygun görülen dier konular
B- Proje Bazli Eitim, Danimanlik, Yurtdii Pazar-
lama, Alim Heyeti ve Bireysel Danimanlik Prog-
ramlari ile stihdam Giderlerinin Desteklenmesi
birlii Kurulularinin Bakanlikça uygun
görülen proje bazli giderlerinin desteklenmesidir.
Üyeleri için ibirlii faaliyeti gerçekletiren hracatçi
Birlikleri, l Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odalari, Organ-
ize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel
Üretici Dernekleri, Sektörel Di Ticaret irketleri
(SD) veya imalatçilarin kurduu dernek-birlik veya
kooperatifler bu desteklerden faydalanabilirler.
C- Proje Bazli Yurt Dii Pazarlama veya Alim He
yeti Programlari
birlii Kuruluunca düzenlenen 5 (be)
adet yurt dii pazarlama programlari (ortak
pazar aratirmalari, pazar ziyaretleri, küme
tanitim faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dii fuar
ziyaretleri, eletirme vb organizasyonlar) için her
bir program bazinda 10 (on) adet yurt diindaki
alici firmalarin Türkiye'den alim yapmalari amaciyla
düzenlenen alim heyeti programlari için ise her bir
program bazinda desteklenmek suretiyle aaidaki
giderlerin en fazla %75'i karilanir.
a) Ulaim: Yurt dii pazarlama veya alim heyeti
programlari kapsaminda uluslararasi ve/veya
ehirlerarasi ulaimda kullanilan ekonomi sinifi
uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taimaya
yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama: Yurt dii pazarlama veya alim heyeti
programlari kapsamindaki konaklama giderleri,
c) Yurt Dii Pazarlama veya Alim Heyeti Programlari
Kapsamindaki Tanitim ve Organizasyon Giderleri:
- Tercümanlik gideri, - Seminer, konferans, toplanti
ve ikili görümelerin yapildii yerlerin kiralama
C. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alim Heyeti Prog-
ram Destei
Bakanlik koordinasyonunda Organizatör
Kurulularca düzenlenen sektörel ticaret heyeti
ile alim heyeti programlarina ilikin giderlerin
karilanmasi amaçli bir destektir.
Organizatör Kurulularca düzenlenen sektörel
ticaret heyeti ile alim heyeti
programlari çerçevesinde aaida belirtilen ulaim,
konaklama ve organizasyon giderleri desteklenir.
D. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destei
irketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan
e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin Karilanmasi
amaçli bir destek olup, üyelik giderleri %70
oraninda desteklenir. Destekten irketler en fazla 5
(be) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi baina en
fazla 3 (üç) yil süresince yararlanabilir.
3.15.9. Uluslararasi Rekabetçiliin Gelitirilmesi
Destei
A- Eitimcilerin Düzenleyecei Eitim Prog-
ramlari
Türkiye'de sinai ve/veya ticari faaliyette bulu-
nan irketler ile yazilim sektöründe faaliyet gös-
teren irketlerin uluslararasi pazarlarda rekabet
gücünü arttirmaya yönelik eitim giderlerinin
desteklenmesidir. Bu destekten Sinai ve/veya ticari
faaliyette bulunan irketler ile yazilim sektöründe
itigal eden irketler yararlanabilirler.
Eitim Konulari
· Avrupa Birlii ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuati,
· Di Ticarette Anlamazliklarin Çözümü ve Ulusla-
rarasi Tahkim,
· Di Ticaretin Finansmani ve Di Ticaret Muhase-
besi,
· Di Ticarette Fiyatlandirma,
· Di Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuati,
· Di Ticarette Kullanilan Belgeler ve Ödeme ekil-
leri,