background image
DI TCARET REHBER
31
Yüksek öretim kurululari ve salik sek-
töründe tedavi amaçli faaliyet gösteren kurulular
ile Pazar Aratirmasi ve Pazara Giri Destei
Hakkinda Tebli'e istinaden çikarilacak Uygu-
lama Usul ve Esaslarinda belirlenen dier döviz
kazandirici hizmet ve faaliyetler gerçekletiren
kurulularin yurt diinda tanitimi amaciyla yapilan
faaliyetlerin desteklenmesidir. Yüksek öretim
kurululari ve salik sektöründe tedavi amaçli
faaliyet gösteren kurulular ile Pazar Aratirmasi
ve Pazara Giri Destei Hakkinda Tebli (Tebli
No: 2011/1)'e istinaden çikarilacak Uygulama Usul
ve Esaslarinda belirlenen dier döviz kazandirici
hizmet ve faaliyetler gerçekletiren kurulular bu
destekten yararlanabilirler.
Yurt diinda gerçekletirilen tanitim faaliyetleri
çerçevesinde aaida belirtilen giderler destekle-
nir:
a) Ulaim
b) Konaklama
c) Aaida belirtilen tanitim ve organizasyon gi-
derleri
1. Tercümanlik giderleri.
2. Seminer, konferans, toplanti ve ikili görümele-
rin yapildii yerlerin kiralama giderleri.
3. Görsel ve yazili tanitim ve reklâm giderleri.
4. Halkla ilikiler hizmeti giderleri.
5. Fuar ve sergi katilimi giderleri.
6. Katalog, broür, eantiyon ve tanitim malzeme-
leri giderleri
Bkz.
3.15.8. Pazar Aratirmasi ve Pazara Giri
Destei
A- Yurtdii Pazar Aratirmasi Destei
A. Yurtdii Pazar Aratirmasi Destei
Sinai ve/veya ticari irketler ile yazilim sektöründe
faaliyet gösteren irketlerce gerçekletirilen yurt
dii pazar aratirmasi gezilerine ilikin giderlerin
karilanmasidir. Bu destekten Türkiye'de sinaî ve/
veya ticari faaliyette bulunan irketler ve yazilim
irketleri yararlanirlar.
Bir yurt dii pazar aratirmasi gezisi kapsaminda
en fazla 2 (iki) irket çalianinin aaida belirtilen
giderleri desteklenir:
a) Ulaim
b) Konaklama
Bir takvim yili içerisinde ayni ülkeye yönelik en
fazla 2 adet pazar aratirmasi projesi desteklenir.
Corafi konumu birbirine yakin olmak kaydiyla
en fazla 3 (üç) ülkede de yapilabilir. Yurt dii pazar
aratirmasi gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla
10 (on) günlük kismi desteklenir. Firmalar destee
ilikin ilk ödeme belgesi tarihi esas alinarak en geç
6 (alti) ay içerisinde bavuru belgeleri ile hracatçi
Birlikleri'ne bavurmalari gerekmektedir.
B. Pazara Giri Destei
Yurt diina yönelik pazara giri stratejileri ile
eylem planlarinin oluturulabilmesi amaciyla
uluslararasi kurululara yaptirilan ve satin alinan
sektör, ülke, yabanci irket veya marka odakli
raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabanci
irket alimlarina yönelik danimanlik hizmetlerine
(mali ve hukuki danimanlik dahil) ilikin giderlerin
karilanmasidir. Uluslararasi kurululara yaptirilan
ve satin alinan sektör, ülke, yabanci irket veya
marka odakli raporlar (mali ve hukuki raporlar da-
hil) ile yabanci irket alimlarina yönelik danimanlik
hizmetlerine (mali ve hukuki danimanlik dahil)
ilikin giderleri bu destekle belirlenen oranda
karilanmaktadir.