background image
DI TCARET REHBER
30
Sektörel bazda Bakanlikça belirlenen hedef ve
öncelikli ülkelere yönelik olmasi durumunda
destek orani 10 (on) baz puan artirilir. Bölgesel Rek-
abet Edebilirlik Operasyonel Programi kapsaminda
corafi olarak kii baina düen milli geliri Türkiye
ortalamasinin % 75'inin altinda kalan ve 12 Düzey
II bölgesinde merkezi bulunan irketler ve birlii
Kurulularinca gerçekletirilmesi durumunda
destek orani 20 baz puana kadar artirilabilir.
Bkz.
3.15.7. Türk Ürünlerinin Yurtdiinda Markala
masi, Türk Mali majinin Yerletirilmesi ve
Turquality'nin Desteklenmesi
hracatçi Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici
Birliklerinin, sektörlerinin yurtdiinda tanitimi
amaciyla gerçekletirecekleri harcamalara ilikin
giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sinai faaliyette
bulunan irketlerin ürünlerinin markalamasi
amaciyla gerçekletirecekleri faaliyetlere ilikin
giderler ile hracatçi Birliklerinin TURQUALITY®
Programi kapsaminda firmalara yurt içinde ve yurt
diinda markalama sürecinde verecei desteklere
ilikin harcamalar, Türk markalarinin pazara giri
ve tutunmalarina yönelik gerçekletirecei her
türlü faaliyet ve organizasyonlara ilikin gider-
ler ile olumlu Türk mali imajinin oluturulmasi
ve yerletirilmesi için yurt içinde ve yurt diinda
gerçekletirecei her türlü harcamalarin
uluslararasi kurallara göre Destekleme ve Fiyat
stikrar Fonu'ndan karilanmasi amaçlanmaktadir.
Bkz.
3.15.6. Yurtdii Birim Marka ve Tanitim
Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Türkiye'de sinai ve/veya ticari faaliyet gösteren
irketler ile birlii Kurululari 4 yil ve 15 (onbe)
yurt dii birim bu destekten yararlanabilmektedir.
Bavuru süresi 6 aydir.

Türkiye'deki ana irket dorudan birim
açabilecei gibi yurt diinda faaliyet gösteren irketi
veya ubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt
diindaki irket ile Türkiye'deki ana irket arasinda
organik bain olmasi gerekir. Destek ödemesi
yurt dii ortaklik oranina göre hesaplanir. Yurt dii
irketin, Türkiye'deki ana irketin kurulu tarihin-
den sonra açilmasi gerekir. birlii Kurulularinin
kiralayacaklari yurt dii birimlerin kira giderleri de
desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde,
Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanmasi gerekir.
Tanitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi
irketler ve birlii Kurulularinca yurt diina
yönelik olarak gerçekletirilen görsel ve yazili
tanitim, sponsorluk, yurt dii birimlerinin internet
sayfasina ilikin tasarim, reklâm panolari, yabanci
dilde hazirlanmi firma kataloglari, broürler,
eantiyon ve tanitim malzemeleri, elektronik or-
tamda tanitim sitelerine verilen reklâm giderleri
desteklenir. Yurt diinda gerçekletirilen reklâm,
tanitim ve pazarlama giderleri; % 60 oraninda
desteklenir. Desteklenen yurt dii birimi bulun-
mayan ancak yurt içi ve tanitim yapacai ülkede
marka tescil belgesine sahip irketlerce, Türkiye>de
üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt diinda
gerçekletirilen reklâm, tanitim ve pazarlama gid-
erleri, % 60 oraninda desteklenir.
Yurt Dii Marka Tescil Faaliyetlerinin
Desteklenmesi
irketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip
olduklari markalarinin yurt diinda tescili ve
korunmasina ilikin giderleri, % 50 oraninda
desteklenir.