background image
DI TCARET REHBER
29
kapsaminda katilimciya ödenir.
Üretici/malatçi organizasyonlarinin katilacai
yurtdii fuarlarda katilim bedelinin % 75'i destek
kapsaminda katilimciya ödenir.
Ekonomi Bakanlii'nca görevlendirilen
organizatör tarafindan yapilan tanitim faaliyetlerine
yönelik harcamalar, tüm katilimcilarin toplam
katilim bedelinin % 25'ini geçmemek üzere; yurt
dii fuarin genel nitelikli olmasi halinde % 75
oraninda destekten yararlandirilir.
Sektörel Türk hraç Ürünleri Fuarlari ve sektörel
nitelikteki uluslararasi fuarlara Milli Katilimlarda,
Ekonomi Bakanlii'nca verilecek ön uygunlua
istinaden, fuar konusu sektörün tanitimina yöne-
lik gerçekletirilecek gösteri/etkinlik/trend alani
harcamalari % 75 oraninda desteklenir.
Bakanlikça belirlenerek ilan edilen yurt diinda
düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararasi fuar-
lara Bireysel Katilim gerçekletirilmesi duru-
munda; katilimcinin fuarin yetkili organizatörüne
ödeyecei bo stand ve/veya standart donanimli
stand kirasinin ve nakliye harcamalarinin % 50>si,
katilimcinin SD olmasi durumunda, bo stand ve/
veya standart donanimli stand kirasinin tamami
ve nakliye harcamalarinin % 75>i, üretici/malatçi
organizasyonlarinin katilacai sektörel nitelikli
uluslararasi fuarlar için, bo stand ve/veya standart
donanimli stand kirasinin ve nakliye harcamalarinin
% 75>i desteklenir.
hracatimizin ülke ve pazar açisindan
çeitlendirilmesi ve firmalarimizin hedef pazar
olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini
teminen her yil belirlenen 15 hedef ülkede
düzenlenecek fuarlara itirak eden katilimcilarin %
50 destek oranina 20 puan ilave destek salanir.
Bu destekte uygulamaci kurulu ilgili hracatçi
Birlii Genel Sekreterlii'dir.
Bkz.
3.15.5. Yurt Dii Fuarlara Katilim Destei
Firmalarin yurt dii fuarlara itiraki ve
sektörel nitelikteki uluslararasi fuarlara bireysel
katilimlarinin salanmasi ile Türk ihraç ürünlerinin
tanitilmasi ve pazarlanmasi suretiyle
desteklenmesi amaçli bir devlet destei olup, yurt
dii fuar organizasyonu gerçekletiren
organizatörler ve söz konusu fuara itirak eden
firma ve kurulular ile sektörel nitelikteki
uluslararasi fuarlara bireysel katilim salayan firma
ve kurulular bu destekten yararlanabilirler.
Firmalar gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarin biti
tarihinden en geç üç ay içerisinde; yurt dii fuar
organizasyonlarinda; katilimci ve/veya
organizatör tarafindan Bakanlikça belirlenecek
hracatçi Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel
düzeyde uluslararasi fuar katilimlarinda ise;
katilimci tarafindan katilimcinin üretim konusuyla
ilgili üye olduu hracatçi Birlikleri Genel
Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katilimcinin
bireysel olarak katilim salayacai, Ekonomi
Bakanlii'nca destek kapsamina alinmi bulunan
sektörel nitelikteki uluslararasi fuarin balama
tarihinden en az on be gün önce, destek
müracaatinda bulunacai hracatçi Birlii Genel
Sekreterliine fuarin yetkili organizatörü tarafindan
düzenlenen, bo stand ve/veya standart donanimli
stand metrekare fiyatini gösteren yer tahsis
belgesi veya faturasini ibraz eder.
Yurt Dii Fuar Organizasyonlarinda, katilimci
tarafindan organizatöre ödenen katilim bede-
linin % 50'si destek kapsaminda katilimciya öde-
nir. Katilimcinin SD olmasi durumunda, organi-
zatöre ödenecek katilim bedelinin % 75'i destek