background image
DI TCARET REHBER
28
gelitirilmesine yönelik AR-GE projelerine,
Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu'ndan projeyi
yürüten sanayi kuruluunu tevik eder nitelikte
destek salanmasidir. Azami destek süresi : 2 yildir.
b) Stratejik Odak Konulari Projelerine Sermaye
Destei
"Stratejik Odak Konulari Projeleri", ülkemizde
mevcut sanayi yapisi, teknoloji ve insan birikimi
ile uluslararasi karilatirmali üstünlüklerin
dinamii esas alinarak, hangi alanlarda teknolojik
projeler yürütülmesinde yarar bulunduunu veya
aratirma ve gelitirme faaliyetlerinin ülkemizde
geliip yayginlamasi için alinmasi gereken tedbirl-
eri tespit eden projelerdir.
Ürün gelitirme projeleri sonucunda ticari
uygulamaya geçilmesi halinde, projeye salanan
sermaye destek miktari, projeyi yöneten kurulu
veya ticari uygulamayi balatan üçüncü ahislar
tarafindan, faiz oranlari üzerinden DFF'e geri
ödenir.
Destek orani : Proje giderlerinin tümü
Azami destek tutari : 100.000 $
Azami destek süresi : 1 yil
Bkz.
3.15.4. stihdam Yardimi
Sektörel Di Ticaret irketi unvanini haiz firmalarin
münhasiran di ticarete ilikin ilemlerini
yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek
örenimli yönetici ve eleman istihdaminin
salanmasi amaçlanmaktadir. Bu destekten
Sektörel Di Ticaret irketleri (SD) yararlanirlar ve
destek orani % 75'dir. stihdam yardimi en fazla
1 yil süre ile salanan bir destektir. Desteklenen
harcamalar ise, SD'ye istihdam edilecek en fazla
bir yönetici ile iki elemanin ücretleri için ve bir defa
destek salanmasidir.
Bkz.
Harcamalarin belgelendirilmi olmasi ve
Türk Standartlari Enstitüsü veya akredite edilmi
kurululardan alinmasi zorunlu olup, destek orani
% 50'dir.
Bkz.
3.15.3. Aratirma-Gelitirme (AR-GE) Yardimi
Aratirma-Gelitirme (AR-GE) Projeleri:
* Yeni bir ürün üretilmesi,
* Ürün kalitesi veya standardinin yükseltilmesi,
* Maliyet düürücü ve standart yükseltici
mahiyette yeni tekniklerin uygulanmasi,
* Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji
gelitirilmesi veya yeni teknolojinin yurt
koullarina uyumu konusunda bilimsel esaslara
uygun ve aratirma ve gelitirme faaliyetlerinin
her safhasini belirleyecek mahiyette hazirlanacak
çalima ve teknoloji uyarlamasini ifade etmektedir.
Bahse konu yardimda yetkili kurulu Ekonomi
Bakanlii, bavuru Mercii ise TTGV (Türkiye
Teknoloji Gelitirme Vakfi'dir)
Bu destekten yararlanabilecekler ise; Sanayi
kurululari, yazilim gelitirmeye yönelik firmalar/
kurulular ile sektör ve büyüklüüne bakilmaksizin
firma düzeyinde katma deer yaratan bütün
kurululardir.
Destein Kapsami
Projelere Sermaye Destei Salanmasi
Yetkili Kurulu: Ekonomi Bakanlii
Uygulamaci Kurulu: Türkiye Teknoloji Gelitirme
Vakfi (TTGV)
Destek Orani : % 50
TTGV ile proje sahibi kurulu arasinda bir
sözleme imzalanmasi esasina dayanmaktadir.
Sermaye destei iki ekilde salanmaktadir:
a) Ürün Gelitirme Projelerine Sermaye Destei
Ticari deeri olan yeni ürün oluturulmasi veya
mevcut ürünlerin rekabet gücünün
yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi,
sistemi ve tekniklerinin aratirilmasina ve