background image
DI TCARET REHBER
26
·
Di Ticarette Standardizasyon ve Teknik
Düzenlemeler mevzuatina tabi olmama
·
Ödenmi vergilerin geri alinmasi olanai
·
Edeer eya kullanimina olanak verilmesi.
Dahilde le Rejimi ile ilgili olarak aaidaki
linklerden müracaat ve prosedürel ileyii daha
ayrintili olarak incelemek mümkündür:
Bkz.
Bkz.
B k z .
3.15. Devlet Yardimlari
hracatçilara çeitli konularda hibe nitelii
taiyan devlet yardimlari da söz konusudur.
Bunlar sirasiyla;
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
thal edilen ancak ihraci gerçeklemeyen
maddelere ait ithalat esnasinda tahsil edilmeyen
her türlü vergi, 6183 sayili Kanuna göre tahsil edilir.
Kullandiiniz belgenizin ihracat taahhüdünün
%50´den fazlasini gerçekletirmeniz veya belgeniz
için kapatma bavurusu yapmaniz halinde, ikinci
dahilde ileme izin belgesi alabilirsiniz.
Bavuru çin Gerekli Belgeler
1. Kapasite Raporu (Asli veya Oda tasdikli
sureti olacaktir)
2. Ticaret Sicil Gazetesi (Asli veya noter
tasdikli sureti olacaktir)
3. mza Sirküleri (Asli veya Noter tasdikli
sureti olacaktir)
4. Vekaletname
5. Yan Sanayici Kullanilacak ise,
5.1. Yan Sanayici Sözlemesi (Taraflarca
kaeli ve imzali)
5.2- Yan Sanayici Kapasite Raporu (Oda
tasdikli olacaktir)
5.3- Yan Sanayici mza Sirküleri (Noter
tasdikli olacaktir)
6. Bavuru Formu
Dahilde leme zin Belgesi ile elde edilen
avantajlar
hracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapilan
ihracatla yerine getirmek arti ile ithalatta kota ve
gözetim önlemlerinden muafiyet
·
3. ülkelerden yapilan ithalatta gümrük
vergileri, KDV ve dier vergi, resim ve
harçlardan muafiyet
·
hracat sayilan sati ve teslimler ile ilgili
olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat
·
Avrupa Birlii (AB) ülkelerinden ithalde
KDV ve dier vergi, resim ve harçlardan
muafiyet