background image
V
bilgi düzeyiyle di ticarete atilmakta, kimi zaman baarili olmakta, kimi zaman baarisiz
olmaktadir. Çou zaman tek kiiye baimli olan bu irketler devletin saladii desteklerden
habersiz olmakta, di pazarlarla ilgili nasil bilgi edineceklerini bilememekte, ürün içeriklerini
ve paketlemelerini tüketici tercihlerine göre ekillendirememekte ve yurtdii ve yurtiçi
fuarlara etkin bir ekilde katilamamaktadir. Bu tür firmalara yardimci olmak amaciyla hracatçi
Birliklerimiz çeitli eitimler düzenlemekte, danimanlik yapmakta ve yönlendirmelerde
bulunmaktadir.
Di ticarete yeni balayan ve balamak isteyen firmalarimiz, giriimcilerimiz ve konuyla
ilgili teorik bilgilerini pratik bilgilerle harmanlamak isteyen örencilerimizin bu konuda
kaynak eksiklikleri çektii, zaman sikintisinin yani sira, maddi bakimdan da di ticaret
eitimlerine yeterli katilim yapamadiklari görülmektedir. stanbul hracatçi Birlikleri olarak,
di ticarete yeni balayan firmalarimiz ve örencilerimiz için temel ve pratik bilgileri içeren bir
modül arayiinda olduumuz bir dönemde ngiltere'de daha önce uygulanmi ve baariya
ulami bir proje ile karilatik. KOB'lerin elektronik ortamda bilgi edinmesini amaçlayan
INTELS projesini Avrupa Birlii hibeleri çerçevesinde ülkemize transfer ederek INTELS-TR
Projesini hayata geçirdik.
INTELS-TR Projemizde di ticaretle ilgili bilgilerin yer aldii Kurs Materyali, di ticaretin
temelleri, teslim ekilleri ve ödeme ekillerine ilikin Animasyon ve di ticarette baarili
olmayi elenceli bir ekle dönütüren hracat Oyunu modülleri bulunmaktadir.
u anda incelemekte bulunduunuz Kurs Materyali, çevrilebilir sayfa düzeninde
oluturulmu olup, di ticaretle ilgili temel ve pratik bilgileri salamakta, linkler yoluyla
hangi bilgileri nereden alabileceinizi göstermeyi hedeflemektedir. Ayrica, materyalin
kendi içinde de linklerle ilgili kisimlara rahat eriim salanmitir. Bu materyalin içerisinden
Animasyona da ilgili yerlerde linkler verilmitir. Kurs Materyali ve Animasyonun ihracata
yeni balayanlar için temel düzeyde bilgileri salayacaina ve kendilerini gelitirmeleri için
yararli olacaina inaniyoruz. hracat Oyunu ise uluslararasi rekabet ortaminda nasil hareket
edilmesi gerektiini basit ama elenceli bir ekilde göstermeyi hedefleyen bir uygulama
olarak düünülmütür.
INTELS-TR Projemizin ihracata yeni balayan / balamayi planlayan firmalarimiz,
giriimcilerimiz ve örencilerimiz için faydali olmasini umuyor, gelecein büyük
ihracatçilarina bir nebze olsun yarar getirmesini temenni ediyoruz.
Saygilarimizla,
stanbul hracatçi Birlikleri Genel Sekreterlii
DI TCARET REHBER