background image
DI TCARET REHBER
25
elinizde kalan hammaddeler için ödemediiniz
KDV, gümrük ve fonu tutarlarini cezalari ile geri
ödersiniz.
thal ve ihraç miktari: Belgenizde yazili
hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek
zorunda deilsiniz. thal edilen hammaddenizi,
imalatinizda kullanip ihraç etmeniz yeterlidir. thal
edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluunuz
yoktur.
hracat: hraç edilen mamullerin Gümrük
çiki beyannamelerine, firmanizin adi ile Dahilde
ileme izin belgesi tarih ve numarasinin yazilmasi
zorunludur. Yazilmazsa ihracatlariniz belgenize
sayilmaz.
Beyannameler: Gümrük giri ve çiki
beyannamelerinizin okunakli birer fotokopilerini
tarih sirasina göre bir klasörde saklayiniz. Her
beyannameyi dosya üzerindeki ithal veya ihraç
listelerine yaziniz. Bunlar kapatma sirasinda
istenecektir.
Dahilde leme zin Belgesinin
Kapatilmasi Prosedürü
Dahilde leme izin Belgesi sahibi firmalarin,
belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde
gereken bilgi ve belgelerle birlikte, belge
ihracat taahhüdünü kapatmak için ilgili ihracatçi
birlikleri Genel Sekreterliine müracaat etmeleri
gerekmektedir. Yapilan kapatma müracaati geri
alinamaz.
Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatinda
bulunmayan firmalara, 10 (on) i günü içerisinde
hracatçi Birlikleri Genel Sekreterliklerince 30
(otuz) gün içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma
müracaatinda bulunulmasi bildirilir. Belirtilen süre
içerisinde kapatma müracaatinda bulunmayan
firmalar, 10 (on) i günü içerisinde iptal ileminin
yapilmasini teminen müstearlia bildirilir.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Gümrük Birlii
(GB) çerçevesinde dorudan parasal teviklerin
kaldirilmasi ile DR, Türkiye'de ihracati artirmaya
yönelik en önemli tevik haline gelmitir. Türkiye
hracatinin yaklaik %40'i DR kapsaminda gerçek-
letirilmektedir.
Dahilde leme zin Belgesi Kullanimi
thal için: Bu belgeyi giri gümrük Müdürlüüne
göstererek, ithal edeceiniz maddelerin gümrük,
Fon, KDV tutar toplamlari kadar teminat
mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatinizi
yapabilirsiniz.
Yerli hammadde alimi için: Dahilde leme
izin belgenizin bir fotokopisini satici firmaya
vermeniz halinde, satici firma fatura üzerine "bu
sati X firmasinin ............ tarih ve .........D1-........
no.lu Dahilde leme zin Belgesi Kapsaminda
yapilarak KDV istisnasindan yararlandirilmitir"
yazisini yazarak sizden KDV almayacaktir.
malatçi-ihracatçi firmalarin, müracaat tarihinden
önce dört yil içerisinde düzenlenmi ve ihracat
taahhüdü kapatilmi belgeler kapsaminda toplam
2 (iki) milyon ABD Dolarindan az olmamak üzere
gerçekletirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat
uygulamasinda yararlanabilirler.
Dahilde leme zin Belgesi ile ilgili
yükümlülükler ve bilinmesi gerekenler
thalatin yapilmasi: thalat ve ihracatin
belge süresi içinde yapilmasi zorunludur. thalat
miktariniza karar verirken, belge süresi içinde ihraç
edebileceiniz kadar ithalat yapiniz. Aksi halde