background image
DI TCARET REHBER
24
alinabilmesi için, iletmenin ithalati takip eden
6 ay içerisinde dahilde ileme izin belgesi almak
için müracaat etmesi gerekmektedir. Geri Ödeme
Sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde leme
zin Belgesi, hracat taahhüdünün kapatilmasini
müteakip 3 ay içerisinde, ithalat sirasinda ödenen
vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine
müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yurt içi alimlar (DB kapsaminda ithalatin yaninda)
DB sahibi firmalarin ihraç edecekleri ürünlerin
üretiminde kullanilan girdileri yurt içinden KDV
ödemeksizin almalari olanai salanmitir. (itha-
lat yerine yurt içi alimlarin özendirilerek döviz
kaybinin önlenmesi amaciyla)
DB kapsaminda, ilem görmü ürün olarak ihraç
edilmek kaydiyla, eker, hububat alimlarinin, Türki-
ye eker Fabrikalari ve Toprak Mahsulleri Ofisinden
dünya fiyatlarindan alinabilmesi salanarak, yurt
içinden hammadde teminin kolaylatirilmasi ve bu
kurulularin tevik edilmesi amaçlanmitir.
DB'nin Genel Özellikleri
· Belgelerin süresi 12 aydir. Ancak, Müste-
arlik mamulün özelliklerini dikkate alarak
bu süreyi kisaltabilir. Dahilde ileme izin
belgelerine, belgede taahhüt edilenihra-
catin %50´sinin gerçekletirilmesi halinde
belgenin orjinal süresinin 1/4´i kadar süre
verilebilir.
· DB ilem bitiminden sonra üç ay içinde
kapatilir.
· hracat gerçeklememise;
· Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin
gümrük vergileri ödenerek kesin ithalati
yapilir.
· hracat eksik olursa eksik kisma ait ithalat
vergileri ödenir.
Türkiye'de Dahilde leme Rejimi
DR, Türkiye'de u anda uygulanan en önemli
tevik sistemidir.
Edeer Eya kullanilmasi: lem görmü
ürünlerin üretimi için ithal eyasinin yerine edeer
eya olarak 8-12´li bazda gümrük tarife istatistik
pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle
ayni kalite ve nitelikleri taiyan serbest dolaimdaki
eya kullanilabilir. Serbest dolaimdaki hammadde
kullanilarak yapilacak nihai ürünün 3. ülkelere
ihracatini müteakip her türlü vergiden muaf olarak
ve teminat alinmaksizin bundan sonra yapilacak
mal ithalatina olanak salamaktadir. Türkiye´de
serbest dolaimda bulunan girdileri kullanarak
üretim yapan ve ürettii ürünleri üçüncü ülkelere
ihraç eden üretici olan ihracatçi firmalar, bu tür
ihracatlarini belgelemek kouluyla ihraç edilen
ürünlerin üretiminde kullanilan girdilerin edeeri
olan 3. ülke meneli girdileri gümrük vergisi
muafiyetli olarak ithal etme hakkina sahiptir.
Edeer eya kullanimi ile ilgili Dahilde leme izin
Belgeleri kapsaminda ithal edilen girdiler üzerinde
bunlari ithal eden firmalarin serbest tasarruf hakki
bulunmaktadir. Bu mallar ithal edilirken serbest
dolaima girmek üzere ithal edilmektedir.
3.14.2. Geri Ödeme Sistemi:
thalat Rejimi çerçevesinde her çeit ver-
gisi ödenerek serbest dolaima giren mallarin
kullanilmasi ile üretilen mamullerin Dahilde
leme zin Belgesi kapsaminda 3. ülkelere ihraci
halinde, ithalat sirasinda tahsil edilen vergiler geri
ödenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
bazi önemli noktalar vardir. letme ihracat yapma
düüncesinde ise, ithalat esnasinda Gümrük
Beyannamesi üzerine mallarin geri ödeme sistemi
çerçevesinde ithal edildiini erh düürmelidir.
thalat esnasinda ödenmi olan vergilerin geri