background image
DI TCARET REHBER
23
Söz konusu olan bu Dahilde leme zin Belgesi,
Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alimlara
olanak salayan Di Ticaret Müstearlii´nca
düzenlenen bir belgedir.
Dahilde leme zin Belgesinin Türleri
Dahilde leme zin Belgeleri iki ana kategoriden
olumaktadir. leyi ve avantajlar bakimindan
farkliliklar gösteren bu iki kategoriyi iletmeler
amaç ve ihracat beklentileri açisindan kendilerine
uygun olani tercih edebilirler.
3.14.1. artli Muafiyet Sistemi
(hracat Taahhüdü Karilii Askiya Alma):
Dahilde leme zin Belgesi kapsaminda ihraci
taahhüt edilen ilem görmü ürünlerin üretiminde
gerekli olan ve serbest dolaimda bulunmayan
hammadde, yardimci madde, yari mamul, mamul
ile ambalaj ve iletme malzemelerinin, Türkiye
Gümrük Bölgesinde yerleik firmalarca bedelli ve/
veya bedelsiz ithaline ticaret politikasi önlemlerine
tabi tutulmaksizin ve bu ithalattan doan vergi
kadar teminat alinarak izin verilmesidir. Bu
sistemde ihracatçilar, ithal ettikleri girdilere karilik
gelen vergileri ödemeyip, ithalatin yapildii
gümrük idaresi saymanliklarina, hesaplanan vergi
tutari kadar bir teminat yatirmak suretiyle vergileri
askiya aldirtma hakkina sahiptirler. thalatla ilgili
vergi muafiyetinden yararlanmak, ancak ihracat
taahhüdünün yerine getirilmesi ile kesinlik kazan-
maktadir.
·Milli Katilimci ve Bireysel Katilimci firmalar için
100.000.-TL 'dir.
3.13. Serbest Bölgelere Yönelik Krediler
Serbest Bölge'lerde faaliyet gösteren firmala-
rin, baka ülkelere yapacaklari ihracatlari finanse
edilme amaçli oluturulmu kredilerdir. Kredilerin
özellikleri ihracat kredilerine benzerlik gösterir.
3.14. Dahilde leme Rejimi (DR)
hracatçilar için var olan bir dier devlet
destei Dahilde leme Rejimi'dir. Bu rejim
sayesinde Türkiye'de kapasite raporuna sahip
imalatçi ihracatçi firmalar, gereksinim duyduklari
hammadde, yardimci malzeme gibi ithal ürünler
için, bu rejim sayesinde Gümrük Vergisi yüküne
katlanmazlar. Ancak, üçüncü ülke tabir edilen
ülkelerden elde edilen girdilerin Avrupa Birlii
ülkelerine veya Serbest Ticaret anlamasi
imzalanmi ülkelere ihracinda, balangiçta
ödenmeyen Gümrük Vergisi Telafi Edici Vergi adi
altinda ödenmek zorundadir.
hracata yönelik önemli mevzuatlardan biri
olan Dahilde leme Rejimi ihraç ürünleri üretmek
için gerekli olan ve diaridan ithal edilen, bu yüzden
de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da
girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracati tevik
sistemidir.
hracata yönelik önemli mevzuatlardan biri
olan Dahilde leme Rejimi ihraç ürünleri üretmek
için gerekli olan ve diaridan ithal edilen, bu
yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara
ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir
ihracati tevik sistemidir. hracat yapmayi düünen
iletmeler, ihraç edilmesi planlanan mallarin
üretiminde kullanilacak olan hammadde, yardimci
madde, yari mamul, mamul, ara mali ve ambalaj
malzemelerinin bata deiik vergisel yüklerden
muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde
bulunmak artiyla, çeitli kolayliklar ve teviklerden
yararlanabilirler. Teviklerden yararlanabilmek için
Dahilde leme zin Belgesi alinmasi zorunludur.