background image
DI TCARET REHBER
22
yerleik firmalarimiz, Türkiye>de üretilecek
mallarinin serbest dövizle, kesin olarak ihraci
taahhüdü kariliinda yararlanabilir.
Firmanin kredilendirilecek ilemleri için
esas alinacak firma limiti azami 10.000.000- ABD
Dolari>dir. Ayni firmaya yeni kredinin tahsisi
halinde daha önce yabanci para cinsinden verilen
kredilerin müteakiben tahsis edilen kredinin
kullandirildii tarihteki cari kurlar dikkate alinarak
hesaplanan risk de dahil toplam riski hiçbir ekilde
o dönemdeki Eximbank özkaynainin %1>ini
aamaz. Kredilendirilecek her bir ilem için alt limit
200.000 ABD Dolari, üst limit ise 3.000.000,-ABD
Dolari>dir.
Program kapsaminda, krediden yararlanacak
firmalardan, Türk Eximbank tarafindan belirlenerek
Onay Formu ile kendilerine bildirilen kredi tutari
üzerinden % 0,50 oraninda risk primi tahsil edilir.
Risk primi pein olarak Türk Eximbank>in bildirecei
hesaba ödenir.

Program kapsaminda kredilendirilecek mallar
aaida ayrintilari yer alan 3 farkli yöntemle satin
alinabilir.
1) Akreditifli lem
2) Vesaik Mukabili lem
3) Dorudan Ödeme
3.12. Yurtdii Fuar Katilim Kredisi
Bu kredilerden, fuar organizatörleri, milli kati-
limcilar ve bireysel katilimcilar yararlanabilirler.
Sadece TL olarak kullandirilan kredi programinda
vade azami 540 gündür.
Ayrica, 360 gün iki taksit ve, 360 gün tek taksit se-
çenekleri de mevcuttur. Firma limitleri ise öyledir:
·A sinifi belgeye sahip organizatörler için
1.000.000.-TL,
·B sinifi belgeye sahip organizatörler için 750.000.-
TL,
·C sinifi ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için
500.000.-TL
% 25'i ve daha fazlasi baka bir irkete/
kurulua ait olmamali,
%25'i veya daha fazlasi baka bir irkete/
kurulua aitse, irket/kurulu grubunun toplam
çalian sayisi 500'den az olmalidir.

Kredi, harcama belgeleri kariliinda; ihracatin
/ döviz kazandirici hizmetlerin finansmani, ihracat
amaçli yatirimlar için yerel piyasalardan salanacak
ya da ithal edilecek mal ve yapi harcamalari için
kullandirilir.

Projelerin, ülkemiz ve Avrupa Birlii çevre
mevzuatina uygun olmasi arti aranmaktadir. Arsa
alimi vb. amaçli kisa vadeli finansman ihtiyaçlari
ve hisse senedi alimi benzeri tamamen finansal
amaçli ilemler bu kredi kapsaminda finanse
edilmez. Program kapsaminda tutari 25 milyon
Avro'yu geçmeyen projeler kredilendirilir. Firma
limiti 12,5 milyon Avro'dur ve firmanin bir gruba ait
olmasi halinde grup irketlerinin kullanabilecei
kredi tutarlari toplami da bu limit dahilindedir.
Kullandirilacak kredinin tutari ve vadesi, projenin
toplam yatirim tutarina, yaratacai nakit akimina,
firmanin ihracat ilemlerine salayacai katkiya ve
muhtemel özkaynak katkisi dikkate alinarak Türk
Eximbank tarafindan belirlenir.
3.11. hracata Dönük Üretim Finansman Kredisi
Türkiye hracat Kredi Bankasi A.. (Türk
Eximbank) ile Uluslararasi Ticaret Finansmani
slami Kurumu (International Islamic Trade Finance
Corporation-ITFC) arasinda imzalanan 1430/TF3/
TU/0017 no>lu anlama (Two Step Murabaha
Agreement) çerçevesinde; imalatçi-ihracatçi
veya ihracata yönelik mal üreten imalatçi vasfini
haiz firmalarin Türkiye>de üretilecek mallarinin
serbest dövizle, kesin olarak ihraci taahhüdü
kariliinda hammadde, ara mali ve yatirim mallari
alimlarinin finansmani amaciyla kullandirilmasi
planlanmaktadir.

Bu krediden imalatçi-ihracatçi veya ihracata
yönelik mal üreten imalatçi vasfini haiz, Türkiye>de