background image
DI TCARET REHBER
19
Türk bankalarinin Türk Eximbank'a muhatap
kontrgarantileri kariliinda, Türk müteahhitlik
firmalari lehine yurtdii iveren ihale makamina ya
da iveren makamin bankasina muhatap;
-Geçici teminat mektubu,
-halenin müteahhit firma tarafindan
kazanilmasi halinde kesin teminat mektubu,
-verenin müteahhit firmaya avans eklinde
yapacai ödemelerin geri ödeme garantisi
olarak avans teminat mektubu, taleplerinin
karilanmasina ilikin bir destektir.

Program kapsaminda Türk bankalarinin
kontrgarantisi kariliinda, bir firma lehine
düzenlenecek toplam garanti tutari 25 Milyon
ABD Dolari'ni amamakta ve herhangi bir firmanin
belirli bir andaki riskinin tespitinde, müteahhit
firmalarin oluturacaklari konsorsiyumlar
kapsaminda üstlenecekleri proje içindeki paylari
dikkate alinmaktadir.
Firma limitini amayacak ekilde iveren ihale
makami ile yapilmi sözlemede belirtilen tutarin
ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat
mektubu verilebilmekte ancak, Ülke bazinda
teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin
% 20'sini amamaktadir.
3.8.2.5. Yurtdii Müteahhitlik Hizmetleri Köprü
Kredisi
Kredi programi ile yurtdii müteahhitlik
sektöründe faaliyet gösteren firmalarin mevcut
antiyelerinin ve mobilizasyon - makine parkinin
iler durumda muhafaza edilerek bu pazarlardaki
yatirimlarin ve mevcut rekabet gücünün uzun
dönemde kaliciliinin salanmasi hedeflenmitir.
naat faaliyetleri devam eden ülkelerdeki
ulusal ve/veya uluslararasi iverenlerden i almi
olup, bu projeler kapsaminda 2008 ve takip eden
yillarda tahakkuk etmi ve iveren makamlar
tarafindan onaylandii halde tahsil edilemeyen
alacai olan müteahhitlik firmalarina kredi
Alici firma ile imzalanmi belli bir kontrat
kapsaminda, gemi ina/ihraç edecek Türk
firmalarinin gemi ina aamasindaki harcamalari
proje bazinda finanse edilir.

Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk
Eximbank'ca uygun bulunan ve Türkiye'de yerleik,
gemi ina ve/veya ihracinda deneyim sahibi olan
firmalar yararlanir.
Proje konusu gemiye firma öz kaynak katkisinin
salanmasini teminen, proje genelinde gemi
kontrat bedelinin en az %15'ine tekabül edecek
tutarda harcamanin firma öz kaynaklarindan
yapilmasi ve proje konusu geminin yerli katki
orani ya da katma deer oraninin asgari %25
olmasi hususlari aranmaktadir. Kredi tutari ve
faiz oraninin tespitinde yerli katki/katma deer
oraninin seviyesi dikkate alinir.
3.8.2.4. Yurtdii Müteahhitlik Hizmetlerine
Yönelik Teminat Mektubu Programi
Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren
firmalarin mevcut pazarlarda kaliciliinin
salanmasinin yani sira, yeni pazarlara açilmalarini
teminen yurt diinda üstlenilen projelerin teminat
mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Yurtdii Müteahhitlik Hizmetlerine
Yönelik Teminat Mektubu Programi ile Türk
bankalari tarafindan kredibilitesi ve üstlendii/
üstlenecei projesi uygun bulunan müteahhitlik
firmalarinin yurtdiinda katilacaklari ihalelere
ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere