background image
DI TCARET REHBER
18
ilikin Vergi Resim Harç stisna Belgesi (VRHB)
taahhüdünün kapatilmasi taahhüdüdür. Bahse
konu kredinin kullanilabilmesinde asgari yurt
dii sabit tesis yatirim tutari 200.000,- ABD Dolar
olmalidir. Kendi markasi ile yurtdiinda maaza
açacak firmalarin kredilendirmeye esas yatirim
tutarinin tespitinde reklam giderleri ve yatirim
konusu maazada satilacak ilk mal stokuna ilikin
tutarlar da dikkate alinir. Kredi konusu projede
yatirim tutarinin azami % 85'i kredilendirilir ve
vade azami 7 yildir.
3.8.2.2. Özellikli hracat Kredisi
Program kapsaminda, Türkiye'de yerleik
ihracata yönelik mal üreten firmalarin Türk
Eximbank'in mevcut kredi programlari
çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak uygun
bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli
finansman imkâni salanmaktadir.
Kredi; ihraç edilecek malin üretim süreci ya
da sati koullari nedeniyle 12 aydan uzun vadeli
finansman ihtiyaci bulunan firmalar ile yeni
pazarlara yeni ürün ihraci gibi özellik arz eden
ihracat projelerine destek salamak amaciyla, proje
bazinda belirlenen koullarla kullandirilmaktadir.
Kredi vadesi ve faiz orani proje bazinda Türk
Eximbank'ca belirlenir.
Kredilendirme orani proje bazinda Türk
Eximbank'ca belirlenir, ancak bu oran FOB ihracat
taahhüdünün % 80'ini aamaz. Krediye konu olan
ve ihraci taahhüt edilen malin asgari % 50 yerli
katki oranini ihtiva etmesi gerekmektedir.
3.8.2.3. Gemi na ve hracati Finansman
Programi
Gemi ina/ihraç edecek Türk firmalarinin
gemi ina aamasindaki finansman ihtiyaçlarinin
karilanmasi, rekabet güçlerinin desteklenmesi,
yurtdiindaki müterileri ve kreditör kurulular
nezdindeki kredibilitelerinin arttirilmasi
hedeflenmektedir.
Piyasa koullarina göre çok düük maliyet
yapisina sahip olan Reeskont Kredisi için Kisa Vadeli
hracat Kredi Sigortasi programindan yararlanan
firmalara faiz indirimi de uygulanmaktadir.
Tüm ihracatçilara açik olan ve kredi taleplerinin
beklenmeksizin süratle karilandii Reeskont
Kredisinden yararlanmak isteyen firmalar teminat
olarak; kendisinin borçlu, Eximbank'in alacakli
olarak yer aldii ve Eximbank nezdinde limiti
bulunan herhangi bir bankanin avalini taiyan
bono almalari yeterli olacaktir. Bu kredilerin en
önemli özellii Kaynak durumu, piyasaya göre çok
uygun faiz yapisi, kolay eriilebilirlik niteliklerine
sahip oluudur.
3.8.2. Özellikli Krediler
Türk Eximbank, ihracatçilari ve yurt diinda
yatirim yapan müteebbisleri özellikli kredi
programlari ile de desteklemektedir. Söz konusu
kredi programlari, standart kredi ve garanti
programlarinin diinda kalan, ancak bunlari
tamamlayici nitelikteki programlardir.
3.8.2.1. Yurtdii Maazalar Yatirim Kredisi
Bu kredi programi ile; ihracatta kalici pazarlar
edinilmesi ve net döviz girdisinin artirilmasini
teminen, Türk firmalarinin deiik pazarlarda
Türk meneili her türlü tüketim mali niteliindeki
ürünleri dorudan pazarlamasi amaciyla, herhangi
bir ülkede deiik ürünlerin sergilendii çeitli
bölümleri içeren sati maazalari ile bir ya da
birden fazla firmanin bir araya gelerek kuracaklari
aliveri merkezleri oluturulmasina yönelik
yatirim harcamalari finanse edilir.
Bu krediden, krediye konu olan yatirim
projesi Türk Eximbank'ca uygun bulunan ve
Türkiye'de yerleik, yurt içi ve yurt diinda daha
önce benzer ilerde deneyim sahibi olan firmalar
yararlanabilmektedirler. Krediden yararlanabilme
koullari ise, kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank
tarafindan tespit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç
ve/veya satiinin gerçekletirilmesi ve krediye