background image
DI TCARET REHBER
17
Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçi
ve ihracatçilarin uluslararasi piyasalarda rekabet
güçlerinin artirilmasi ve ihracat projelerinin
ihracata hazirlik aamasinda desteklenmesi
amaçlanmaktadir. Kredi, Türk Lirasi ve döviz
cinsinden, Di Ticaret Sermaye irketleri (DTS)
ve Sektörel Di Ticaret irketleri (SDT) diindaki
firmalara araci banka olmaksizin dorudan
kullandirilmaktadir.
3.8.1.4. KOB hracata Hazirlik Kredileri
Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden
çok gerçek veya tüzel kiiye ait olup; 250 kiiden az
yillik çalian istihdam eden, yillik net sati hasilati
ve / veya mali bilançosu yirmibe milyon TL'ni
amayan, baimsiz iletme tanimina giren, imalatçi,
imalatçi - ihracatçi özelliine sahip mikro, küçük
ve orta büyüklükteki iletmeler kisaca "KOB"ler,
ihracat taahhüdü kariliinda ve mallarin serbest
dövizle ihraç edilmesi koulu ile kredilendirilir.
Kredinin limiti 500.000.-Dolar, vadesi TL Kredileri
için 360 gün, Döviz kredileri için 540 gündür.
Türk Eximbank tarafindan uygun bulunan
kredi bavurusu için asli teminat olarak;
Eximbank nezdinde teminat mektubu limiti olan
bankalardan alinan, kredinin kullandirilacai para
birimi cinsinden düzenlenen ve kredinin anapara,
faiz ve taahhüt riskleri toplaminin (kredi riski) %
100'ü oraninda kesin banka teminat mektubu
veya kredi vadesi ile uyumlu, kredinin anapara,
faiz ve taahhüt riskini içerecek tutarda ve kredinin
kullandirilacai para birimi cinsinden düzenlenen
Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözlemesi ile tesis
edilen KGF kefaleti ve/veya Devet ç/Di Borçlanma
Seneti alinir.
3.8.1.5. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi

hracatçilar için uygun maliyetli kaynaklarin
artirilmasi amaciyla, halihazirda T.C Merkez Bankasi
ile ibirlii içerisinde, Eximbank'a taninan limit
çerçevesinde kullandirilan kredilerdir.
bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçilarin imalat
aamasindan balanarak desteklenmesi amaciyla
kullandirilan kisa vadeli kredilerdir. Söz konusu
kredilerde, firma ve ihracat riski araci banka
tarafindan üstlenilmektedir. Bu nedenle, kredinin
geri ödenmesinde sorun yaanmamaktadir. Bu
sistemin en önemli fonksiyonu ise, çok sayida
firmaya yönelik kredi ileminin yürütülebilmesine
imkan salamasidir.

Bu kredilerin amaci, ihracatçi, imalatçi ve
imalatçi-ihracatçilarin ihracata hazirlik aamasinda
finansman ihtiyaçlarini karilamaktir. Bahse konu
kredilerden Sektörel Di Ticaret irketleri (SDT),
imalatçilar, imalatçi-ihracatçilar ve ihracatçi firmalar
yararlanabilirler. Kredi, Türk meneili mallarin
serbest dövizle, kesin olarak ihraci taahhüdü
kariliinda kullandirilmak üzere araci bankalara
tahsis edilir. Kredilendirilecek ürünler ise, ihraci
yasaklananlarin diinda kalan Türk meneili her
tür mallardir. Kredilendirilmeyen ihracat ekilleri
ise, ihracat sayilan sati ve teslimler ile döviz
kazandirici hizmet ve faaliyetler, transit ticaret,
takas (Özel takas hariç), bedelsiz ihracat, reeksport,
bali muamele, Sinir ticareti ve geçici ithalattir.
3.8.1.2. Di Ticaret irketleri (DT) Kisa Vadeli
hracat Kredisi

hracatçilarin Eximbank'dan direkt olarak
kredi kullanmalarina imkan salayan Di Ticaret
irketleri Kisa Vadeli hracat Kredisi ile Di Ticaret
Sermaye irketleri (DTS) ve Sektörel Di Ticaret
irketleri (SDT)'nin ihracata hazirlik dönemi
finansman ihtiyaçlarinin uygun vade ve maliyet
ile karilanmasi, böylece ihracat performanslarinin
artiinin tevik edilmesi amaçlanmaktadir. Kredi,
Türk Lirasi ve döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel
Müdürlüü ile stanbul ve zmir ubeleri tarafindan
dorudan kullandirilmaktadir.
3.8.1.3. hracata Hazirlik Kredileri

hracatçilarin Eximbank'dan dorudan kredi
kullanmalarina imkan salayan hracata Hazirlik