background image
DI TCARET REHBER
16
vergi, resim ve harç istisnasi, ilgili kurum ve
kurulularca dorudan uygulanir ve herhangi bir
belge ile ilikilendirilmez.
Vergi, resim ve harç istisnasi ile ilgili detaylara
ulamak için aaidaki linki inceleyebilirsiniz.
Bkz.
Eximbank Kredilerinin Genel Özellikleri, kredi
türleri tek tek ele alinarak aaida açiklanmaktadir:
3.8. Eximbank Kredileri
3.8.1. Kisa Vadeli hracat Kredileri

Türk Eximbank ihracatçi ve ihracat balantili
mal üreten imalatçi firmalara, özellikle ihracata
hazirlik döneminde finansman gereksinimlerinin
karilanmasi amaciyla, kisa vadeli ihracat kredileri
tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden,
bankalar araciliiyla veya dorudan Türk Eximbank
tarafindan firmalara kullandirilmaktadir.
3.8.1.1. Sevk Öncesi hracat Kredileri

1989 yilindan bu yana tüm ihracatçilara
ulaabilmek amaciyla ticari bankalar araciliiyla
kullandirilan ve toplam Kisa Vadeli hracat Kredileri
içerisinde % 65-67'lik paya sahip olan Sevk
Öncesi hracat Kredileri airlikli yer tutmaktadir.
Sevk Öncesi Türk Lirasi hracat Kredisi (SÖK-
TL) ve
Sevk Öncesi Döviz hracat Kredisi (SÖK-
DVZ)'
nden oluan Sevk Öncesi hracat Kredileri,
bu banka tarafindan araci bankalar vasitasiyla
kullandirilan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasinca Türk Eximbank'a açilan kisa vadeli senet
reeskont kredileri ile Türk Parasi Kiymetini Koruma
hakkindaki mevzuat uyarinca ihracat taahhüdüne
bali olarak kullandirilan altin kredileri dahil) ve
firmalarin saladiklari prefinansmanlar ile bunlarin
geri ödenmesi,
b) hracatla ilgili ilem yapan bankalarin (Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasi dahil), factoring
irketlerinin, sigorta irketlerinin, noterlerin
ve dier kurulularin ihracat, ihracat sayilan
sati ve teslimler ile döviz kazandirici hizmet ve
faaliyetlerle ilgili olarak yapmi olduklari bütün
hizmet ve muameleler (Türk Eximbank'in ihracat
kredi sigortasi/garantisi ile ilgili ilemleri dahil)
dolayisiyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa
olsun nakden veya hesaben aldiklari paralar ve
kambiyo ilemleri,
c) Dahilde ileme rejimi kapsaminda yapilan ithalat
ve/veya yurt içi alimlar ile ilgili ilemler ve bunlarin
finansmani amaciyla kullanilan krediler,
ç) hracat karilii yapilacak her türlü ödemeler,
ihracat, ihracat sayilan sati ve teslimler, döviz
kazandirici hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle
ilgili ilemler ve bu ilemler sebebiyle düzenlenen
kâitlar,
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,
Damga Vergisinden, harçlar ve dier kanunlarda
yer alan vergi, resim ve harçlardan muaf
tutulmaktadir.
Dahilde ileme rejimi kapsaminda yapilan
ithalat ve/veya yurt içi alimlar, ihracat sayilan
sati ve teslimler ile döviz kazandirici hizmet ve
faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasindan
yararlandirilabilmesi için Ekonomi Bakanlii'ndan
belge alinmasi zorunludur.
Bu çerçevede
kullandirilan krediler ve uygulanan istisnalar
belgeye kaydedilir. Bunun diindaki hususlarda