background image
DI TCARET REHBER
167
edilen girdileri bulundurmayan eyayi,

2) 3. ülkelerden gelen ithalat formaliteleri
tamamlanan, gümrük vergileri ödenen ve
sonrasinda iadeden yararlanmayan eyayi,
3) AB'de veya Türkiye'de yalnizca ikinci
maddede belirtilen eyadan veya birinci ve ikinci
maddede belirtilen eyadan birlikte elde edilen
veya üretilen eya ifadesini anlariz.
Bir eyanin serbest dolaimda olduunu A.TR
Dolaim Belgesi ispatlar. (Bkz. A.TR)
A.TR Dolaim Belgesi olmaksizin Gümrük
Birlii taraflari arasinda ticaretin yapilabilmesi
mümkündür. Ancak bu durumda, ithalatçi ülkede
üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergisi tahsil
edilir. Gümrük Birlii kapsami eyanin ticareti
mene esasina deil, serbest dolaim ilkesine
dayanmaktadir. Ancak di ticaretin kontrol edilmesi
amaciyla Kota ve anti-damping ticaret politikasi
önlemlerinin uygulanmasi kapsaminda tercihsiz
mene kurallari uygulanir.
Bkz.
Bkz.
2.6. Ürün ve Hizmetlerinizin Euro ile
Fiyatlandirilmasi
27 ülkeden 13'ü ülke para birimi olarak
Euro kullanir. (Avusturya, Fransa, rlanda,
Belçika, Almanya, talya, Finlandiya, Yunanistan,
Lüksemburg, Hollanda, Slovenya, Portekiz ve
spanya)
Eer bu ülkelerle ticaret yaparsaniz mal
ve hizmetinizi Euro ile fiyatlandirmanin size
salayacai kari tartmalisiniz. Müterilerinizin
beklenti ve tercihlerini düünün. Çou fiyatlari
Euro cinsinden görmek isteyecektir.
taraflarin, birlik diinda kalan ülkelere yönelik
olarak da ortak bir gümrük tarifesini benimsedikleri
bir ekonomik entegrasyon modelidir.
Gümrük Birlii'nin Serbest Ticaret
Anlamalarindan önemli bir farki vardir. , Serbest
Ticaret Anlamalari'nin gümrük birliklerinden en
önemli farki üçüncü ülkelere ortak bir gümrük
tarifesinin uygulanmamasidir. Ayrica Gümrük
Birlii'nde serbest dolaim ilkesi geçerlidir,
Serbest Ticaret Anlamalarinda ise mene kurallari
uygulanir.
Ortaklik Konsey Karari olarak nitelendirilen
1/95 sayili Karar, Katma Protokolde belirlenen Geçi
Dönemini sona erdirmekte, Gümrük Birliinin
henüz tamamlanmami unsurlari ile bu birliin
tamamlanmasindan sonra ilerliini salamaya
yönelik tedbirleri ve takvimi içermektedir. Söz
konusu karar;
- Mallarin Serbest Dolaimi ve Ticaret
politikasi (Gümrük vergilerinin ve e etkili vergi ve
resimlerin kaldirilmasi, Miktar kisitlamalarinin ve
e etkili önlemlerin kaldirilmasi, ticaret politikasi,
Ortak Gümrük Tarifesi ve Tercihli tarife politikalari,
lenmi tarim ürünleri)
- Tarim ürünleri,
- Gümrük hükümleri
- Yasalarin yakinlatirilmasi ( Fikri, sinaî
ve ticari mülkiyetin korunmasi, Rekabet, Ticari
korunma amaçlari, Kamu alimlari, Dolayli ve
dolaysiz vergiler)
- Kurumsal hükümler ( AT-Türkiye Gümrük
Birlii Ortak Komitesi, Danima ve Karar usulleri,
htilaflarin halli, Korunma önlemleri)
- Genel ve son hükümler ve
- Eklerden olumaktadir.

Gümrük Birlii anlamasi, AB ile Türkiye
arasinda yukarida belirtilen mallarin serbest
dolaimini içerir. Serbest dolaimda bulunan
eyadan;
1) Tamamiyla Türkiye'de veya AB'de elde
edilen ve bünyesinde üçüncü ülkelerden ithal