background image
DI TCARET REHBER
160
SINIF 5
OKSTLEYC MADDELER (OXIDIZNG SUBSTANCES)
SINIF 5.1
OKSTLEYC MADDELER (OXIDIZING AGENT) : Bu sinifa giren maddeler, oksijen açia
çikartmak suretiyle yanmayi kolaylatirici bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri
nedeniyle yanici maddelerin yanina istiflenmemelidirler.
Bu sinifa dahil maddeler :
Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.
SINIF 5.2
ORGANK PEROKSTLER
(ORGANIC PEROXIDE) : Bu sinifa giren maddeler yanici olabilecekleri gibi, patlayici da
olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Bütün peroksitler bu sinifa dahildir.
SINIF 6
ZEHRLEYCLER (TOXIC)
SINIF 6.1
ZEHRLEYC MADDELER (TOXIC) : Zehirleyici maddeler insan vücuduna aiz yoluyla
girebilir ve insani öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaam mahallerinden
ve tütün gibi nem çikaran maddelerden uzaa istiflenmelidirler.
Bu sinifa dahil maddeler :
Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurun, Siyanür, Civa ürünleri vb.
SINIF 6.2
MKROPLU (BYOLOJK) MADDELER
(INFECTIOUS SUBSTANCE : Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastaliklara sebep
olurlar. Yiyecek, içecek ve yaam mahallerinden uzaa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden
durumlarda en yakin salik otoritesine haber verilmelidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Kemik, Kemik Yai, Sikitirilmi Et Atiklari, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.