background image
DI TCARET REHBER
159
SINIF 3
YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)
Yanici sivilar isinmalari halinde, buharlaan gazin yanma noktasina göre, 3 gruba
ayrilirlar.

SINIF 3.1
BENZN : Yanma noktasi 18O C'den düüktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.
SINIF 3.2
MAZOT : Yanma noktasi 18OC ile 23OC arasindadir. Güverte üstünde veya güverte altinda
istiflenmelidir.
SINIF 3.3
MAZOT : Yanma noktasi 23OC ile 61OC arasindadir. Güverte altinda istiflenmelidir.
SINIF 4
GAZLAR (GASES)
SINIF 4.1
YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID) : Güverte veya güverte altina istif edilmelidirler.
Yaam mahallerinden uzak tutulmalidirlar.
Bu sinifa dahil maddeler :
Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kirmizi Fosfor, Filmler, Neft Yai, Kuru Lifler vb.
SINIF 4.2
KEND KENDNE YANABLEN KATILAR
(SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE) : Çok iyi havalandirilmi yerlerde istiflenmeli, istif aralari
hava sirkülasyonunu salayacak ekilde oluturulmalidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Kopra, Balik Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.
SINIF 4.3
ISLANDIINDA YANABLEN KATILAR
(DANGEROUS WHEN WET : Su ile temas ettiklerinde veya islandiklarinda, yanma
özellii gösteren katilardir. yi havalandirilmi kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile
temasindan mutlak suretle kaçinilmalidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Alkalin alaimlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.