background image
DI TCARET REHBER
158
SINIF 1
PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)
Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzaa, ambar
kapaklarinin hemen altina yapilmalidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Kara Barut, Fiek, Sis Bombasi, Cephane, Dinamit vb.
SINIF 2
GAZLAR (GASES)
SINIF 2.1
YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS) : Her türlü isi kaynaindan ve personel mahallinden
uzaa istiflenmelidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazi vb.
SINIF 2.2
ZEHRL GAZLAR (TOXIC GAS) : Her türlü isi kaynaklarindan, personel mahallinden ve
yiyecek maddelerinden uzaa istiflenmelidir.
Bu sinifa dahil maddeler :
Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.
SINIF 2.3
YANICI OLMAYAN SIKITIRILMI GAZLAR
(NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS) : Güverte veya güverte altinda, iyi havalandirilmi
serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmu tüpler isi aldiklari zaman
genleirler ve bu da patlamalara neden olduu için çok tehlikelidirler.
Bu sinifa dahil maddeler :
Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazi, Oksijen vb.