background image
DI TCARET REHBER
156
Ancak her zaman malin deerine eit olmayabilir.
Korumanin derecesi pazardan pazara deiiklik
gösterir, bu sebeple önceden kontrol etmelisiniz.
Sati Anlamalari ve Sigorta
· Bir ex-works (EXW) ilemde, satici mallari
fabrika ya da depoda teslim edecektir. Bu
noktada risk aliciya geçer, bu sebeple alici
yolculuk için mallari sigorta ettirmelidir.
· Bir delivered duty paid (DDP)(Vergiler
Ödenmi Teslim) satita, risk aliciya ancak
mallar vardiktan ve ithalat ilemleri
gerçekletikten sonra geçer. Bu durumda satici
mallari bütün yolculuk için sigortalatmalidir.
DDP'ye göre, alici ya da satici için sigorta
konusunda anlamalari yasal olarak zorunlu
deildir. Sadece iki Incoterms ­ CIF ve CIP ­
sigortanin anlamaya balanmasini art koar ki
her iki durumda da saticinin sorumluluudur.
Incoterms sati sözlemeleriyle ilgilidir,
taima anlamalarinda bavurulmaz.
(Bkz. Incoterms ­ Teslim ekilleri)
2. TEHLKEL MALLARIN NAKLYES
2.1. Giri
Tehlikeli Mallar, denizyolu, havayolu, karayolu
ve demiryolu ile nakliye edilirken potansiyel olarak
tehlikeli olan mallardir. Tehlikeli mallari nakliye
ettiriyorsaniz, ulusal ve uluslararasi yasalara göre,
uymaniz gereken kurallar vardir.
2.2. Tehlikeli Mallarin Siniflandirilmasi
Satici ya da ihracatçi, tehlikeli
mallarin siniflandirilmasi, iaretlenmesi ve
ambalajlanmasindan sorumludur.
2.3. Tehlikeli Madde Güvenlik Müavirlerinin
Nitelik ve Eitimleri
ADR Konvansiyonu uyarinca yilda 50 tondan
fazla tehlikeli madde taiyan firmalarin mutlaka
bir "Dangerous Goods Safety Advisor" (Tehlikeli
Eya Güvenlik Danimani) bulundurmalari
gerekmektedir. Öte yandan mevzuatimizin
uyumlatirilmasi planlanan AB mevzuatinin esas
aldii ADR Konvansiyonu'nda önemli unsurlardan
biri olan Güvenlik Danimani (Safety Advisor)
Eitimlerine ilikin bir yönetmeliin de ivedilikle
yayinlanmasi gerekmektedir.
Müavirlerin üç ana görevi vardir :
· Tehlikeli mallarin nakliyesinin yönetimine
ilikin kurallara uygun olarak yönlendir-
mek ve bakanlik etmek
· Tehlikeli mallarin nakliyesine ilikin ilet-
meyi bilgilendirmek
· letmenin aktivitelerinin bir yillik raporu-
nu hazirlamak
Ayni zamanda unlardan da sorumludur:
· Prosedür ve güvenlik ölçülerinin denetle-
mek