background image
DI TCARET REHBER
144
1.3.3. Tehlikeli Mallarin Demiryolu le Nakliyesi
Tehlikeli Maddeler, doal özellikleri veya taima esnasindaki durumlari nedeniyle insanlara,
hayvanlara, dier tüm yaayan organizmalara, mallara veya çevreye zarar veren her türlü kati, sivi veya gaz
formundaki ürünlerdir. Tehlikeli maddeler radyoaktif, yanici, patlayici, zehirli, korosif, biotehlikeli, boucu,
allerjik niteliklere sahip olabilirler. Uluslararasi Demiryolu Taimacilii açisindan geçerli olan düzenleme
RID Konvansiyonu' dur. (Intergovernmental Organisation for InternationalCArriage by Rail) RID, tehlikeli
eyalarin demiryolu ile Uluslararasi tainmasina ilikin yönetmelie de verilen addir.
TCDD, Uluslararasi demiryolu taimacilii açisindan RID Konvansiyonu'nun gereklerini yerine
getirmektedir. 505 numarali genel emirin, tehlikeli maddelerin demiryolu ile tainmasi açisindan yeterli
olmamasi nedeniyle RD konvansiyonunun aynen ADR konvansiyonu gibi iç hukuk açisindan da geçerli
olmasi planlamasi yapilmaktadir.

RID Konvansiyonuna göre;
Patlayici maddeler;
Her seferinde ilgili makamlardan demiryolu ile barut ve patlayici madde taima izin belgesi alinmak
suretiyle yapilir. Ancak; Askeri makamlarca, sevk muhtirasi ile yapilan bu gibi taimalarda belge aranmaz.
Patlayici maddeler, kapali ve frensiz vagonlara yüklenir. Frenli vagon verilmek zorunda kalinirsa, vagonun
frenleri iptal edilir. Barut, patlayici madde ve kapsüller, mutlaka ayri olarak gönderilir. Özel ekilde izin
verilmedikçe hava fiekleri, dier cephane ve patlayici maddelerle birlikte nakledilemez. Patlayici madde
yüklü vagonlara, baka ticari eya yüklemek yasaktir. Vagonlara barut veya baka cins patlayici madde
yükletilirken, çok dikkatli ve titiz hareket edilir.
Basinç altinda sikitirilmi maddeler ( Gazlar );
Basinç altinda sikitirilmi maddeler ( gazlar ) özel sarniçli vagonlarla veya
özel sarniç konteynerlerle tainir. Yükleniciler, basinç altinda sikitirilmi madde
tainacak sarniç veya kaplarinin periyodik bakim ve iletilmelerine esas olacak
teknik yeterlilik ve muayenelerinin yapildiina dair yetkili mercilerden alinmi
belgeleri TCDD'ye vermek zorundadir. Basinç altinda sikitirilmi maddenin
sevk irsaliyesi veya fatura kopyalari taima evrakina eklenir ve eya bu ekilde
tainmaya kabul edilir.
Parlayici, Yakici, Yanici Maddeler;
Parlayici, yakici ve yanici maddeler kapali vagonlarla, özel sarniçli
vagonlarla veya özel sarniç konteynerlerle tainir. Parlayici, yakici ve yanici maddeler ambarlarin diinda,
yanici maddelerin bulunduu depolardan uzak, özel ayrilmi yerlerde doldurulur ve boaltilir. Parlayici,
yakici ve yanici maddelerin doldurulma ve boaltilmalarina izin verilen yerlerde ve yakinlarinda sigara