background image
DI TCARET REHBER
136
TIR KARNES
Bu belge, araçlara birçok sinirdan tekrar tekrar kontrol edilmeksizin geçebilme izni verir.
1.1.5. Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Nakliyesi
Düzenlemeler taiyici ve tüccarlara yöneliktir. Tüccarlardan tehlikeli mal deklerasyonu ve tamamlayici
belgeleri düzenlemeleri istenir. Mallar uygun bir ekilde ambalajlanmali ve etiketlenmelidirler. Tacir
paketleme ve siniflandirmayi (classification) yapmalidir.
Siniflandirma
Tüm tehlikeli mallar isimlendirilmeli, tarifleri ve UN numaralari (United Nations) konmalidir.
UN, tehlikeli mallari aaidaki gibi gruplandirir.
UN Sinif Bölüm
Tehlikeli Mallar
Siniflandirilmalari
1
1.1 ­ 1.6
Patlayicilar
Patlayici
2
2.1
Ate
alir
gaz
2.2
Gazlar
Ate
almaz,
toxik
olmayan
gaz
2.3
Toxik
gaz
3
Atealir Likitler
Atealir Likit
4 4.1
Atealir Kati
4.2
Atealir
Katilar
Kendiliinden
Yanabilir
Madde
4.3
Yanici Gaz Çikaran Madde
(Su ile temas halinde)
5
5.1
Oksitlenen Madde
5.2
Oksitlenen Maddeler
Organik Oksijenli Su
6
6.1
Zehirli Madde
6.2
Zehirli Maddeler
Bulaici Madde
7
Radyoaktif
Madde
Radyoaktif
Materyal
8
Çürütücü
Maddeler
Çürütücü
(
yipratici)Maddeler

9
Muhtelif Tehlikeli Maddeler
Muhtelif Tehlikeli Mallar
3.sinif mallarin karayolu ile nakliyesi yasaktir.