background image
DI TCARET REHBER
110
çiki beyannamesine eklenmesi gereklidir.
4. GTS kapsaminda taviz taniyan ülkeler
1968 yilinda toplanan II. UNCTAD Konferansi
sonucunda, gelimekte olan ülkelerin sanayi
mallari ihracatlarini arttirabilmek amaciyla,
gelimi ülkelerin bu ülkelerden yaptiklari ithalatta
belirli bir taviz marji tanimalarini öngören bir
sistem olan Genelletirilmi Tercihler Sistemi'nin
(GTS) yürürlüe konulmasi karari alinmitir.
Böylece, gelimi ülkeler, gelimekte olan
ülkelerden ithal ettikleri sanayi mallari üzerindeki
vergilerini "kariliklilik" esasi diinda tek tarafli
olarak sifirlayacak veya indireceklerdir.
Genelletirilmi Tercihler Sistemi'nin
saladii tavizli gümrük vergisi oranlarindan
yararlanilabilmesi için, sistem kapsaminda
ülkemize tercih taniyan ülkelere yapilan ihracat
ilemlerinde çiki beyannamesine özel mene
ahadetnamesi eklenmesi gerekir.
16.1.6. hracatta Kambiyo Rejimi

hracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesine
ilikin kambiyo denetimi, Türk Parasinin Kiymetinin
Koruma Hakkinda 32 Sayili Karar ile bu Karara bali
mevzuatin ihracata ilikin hükümleri çerçevesinde,
08 ubat 2008 tarihli Karar ile yapilan deiiklik
sonrasinda ihracat bedeli dövizlerin yurda
getirilmesi ve bozdurulmasi zorunlu olmaktan
çikarilarak, tamami serbest tasarrufa birakilmitir.
16.2. Serbest Bölgeler
16.2.1. Giri
Serbest Bölgeler tanim olarak, kurulmu
olduu ülkenin milli sinirlari içinde olmakla beraber,
gümrük hatti diinda kalan, ülkede geçerli olan di
ticaret ile dier mali ve iktisadi alanlara yönelik
devlet düzenlemelerinin ortadan kaldirildii veya
kismen uygulandii, ihracatin arttirilmasi amaciyla
ülkenin dier kesimlerine kiyasla bazi sinai ve ticari
istinaden, 28.01.1992 tarih ve 21125 sayili RG'de
yayimlanmitir.
hracata Yönelik Devlet Yardimlari Karari'nda
tarimsal ürünlerde ihracat iadesi yardimi
yapilmasi öngörülmektedir. Hangi tarimsal
ürünlerde, hangi dönemde, ne kadar ihracat
iadesi yapilacai, Para Kredi Koordinasyon Kurulu
tarafindan belirlenmekte; ihracat iadeleri DFF'ten
ödenmektedir.
DFF'ten prim ödemesi yapilarak ihraç edilmi
olan bir eyanin geri getirilmesi halinde, ödenen
primin iade edilmesi veya firmanin yapacai
DFF'ten prim ödemesine tabi eya ihracatlarindan
kazanilan primlerden mahsup edilmesi salanir.
16.1.5. hracatta Ülkelere Özgü Uygulamalar
hracat ilemlerinde, ihracatin yapildii ülke
belirleyicidir. Buna ilikin ayirima aaida yer
verilmitir:
1. AB Ülkeleri
Avrupa Birlii ülkelerine ihraç edilen sanayi
ürünleri ve ilenmi tarim ürünleri için, ithalatçi
ülkede tercihli rejimin uygulanabilmesi için
A.TR Dolaim Belgesinin, tarim ürünleri ve AKÇT
kapsami eya için EUR.1 Dolaim Sertifikasinin
çiki beyannamesine eklenmesi gerekir.
2. EFTA Ülkeleri
EFTA üyesi ülkeler olan sviçre, Norveç, zlanda
ve Lihtentayn'a yapilan ihracatta, ithalatçi ülkede
tercihli rejimden yararlanilabilmesi için EUR.1
Dolaim Sertifikasi'nin çiki beyannamesine
eklenmesi gerekir.
3. STA imzalanan ülkeler
Ülkemiz ile STA imzalami olan ülkelere
yapilan ihracatta ithalatçi ülkede tercihli rejimden
yararlanilabilmesi için EUR.1 Dolaim Sertifikasinin