background image
DI TCARET REHBER
109
Standardizasyon Denetmenleri Grup Bakanliklari
tarafindan yapilir.
lgili tüzük veya standardina uygun olduu
tespit edilen ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenir
ve ihracat sirasinda çiki beyannamesinin ekinde
gümrük idaresine sunulur.
Bahse konu maddelerin ihracatinda,
zorunlu
standart ve kalite kontrolleri Bakanliin
Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Di Ticarette
Standardizasyon Denetmenleri tarafindan yapilir.
16.1.4 Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu
Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu, di
ticaretin ülke ekonomisin yararina düzenlenmesi
salanmasi amaciyla, madde politikasinin takibi ve
fiyat istikrarinin temini amaciyla oluturulmu bir
düzenlemedir.
Bu Fonun kaynaklari arasinda "her türlü ürün
ve malin ihracinda iç ve di fiyatlardaki gelimeler
dikkate alinarak bu mallarin ihraç bedellerinden
kilo, adet veya kiymet esasina göre yapilacak prim
tahsilat veya kesintileri" sayilmaktadir.
Muhtelif tarihlerde muhtelif Bakanlar Kurulu
Kararlariyla deiikliklere urayan bu Fonun
halihazirda, yasal dayanai 14.10.1988 tarihli ve
88/13384 sayili Karardir.
Bkz.
DFF kesintisi yapilan ürünler unlardir:
1. Her türlü natürel iç/kabuklu findik
2. lenmi deri ve kösele diinda kalan, pikle
deri dahil, her türlü hayvan deri ve postlari.
hracatinda DFF Prim Kesintisi Yapilan Mallar
ve Miktarlari, 14.10.1988 tarihli 19959 sayili RG'de
yayimlanan 88/13384 sayili "Destekleme ve Fiyat
stikrar Fonu" hakkinda Karar'in 11. Maddesine
kiraya verilen eyanin motorlu kara nakil vasitasi
olmasi durumunda ise ayrica bahse konu aracin
"Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin bir örnei ile birlikte,
çiki ilemlerinin yapilacai gümrük müdürlüüne
yapilir. Gümrük Müdürlüü tarafindan onaylanan
beyanname izin hükmündedir.
b) Ticari kiralama konusu eyanin mülkiyetinin
kiraya verene ait olmamasi durumunda, eyanin
mülkiyetinin bakasina ait olduuna ilikin noterde
tanzim ettirilmi mufavakatname aranir.
c) Ticari kiralama konusu eyanin, leasing
yoluyla elde edilmi olmasi durumunda, söz
konusu eyanin leasing yoluyla elde edildiine
ilikin kiralayan ile kiraya veren arasinda yapilan
sözleme ve kiralayan kii tarafindan noterden
tanzim ettirilmi muvafakatname aranir.
d) Ticari kiralama yoluyla yapilacak ihracatta
süre, kira sözlemesine uygun olarak verilen süredir.
Bu süre 3 yillik süreyi aamaz. Söz konusu süre
Gümrük Yönetmelii'nin hükümleri çerçevesinde
beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle
uzatilabilir.
e) Ticari kiralama yoluyla geçici çikii yapilacak
eyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eyanin
yeniden ithalinde, ihraci sirasindaki ayniyetinin
deimemi olmasi gerekir.
16.1.3. hracatta Standardizasyon
Ya meyve sebze, bakliyat, bitkisel yalar,
pamuk, kuru ve kurutulmu meyvelerden
oluan bazi tarim ürünleri ile bazi salyangozlar,
bazi küçükba ve büyükba hayvanlarin orjinal
bairsaklari, tavuk yumurtalari gibi ürünlerin ihraç
edilebilmesi için, bu ürünlerin belirli standartlarda
olduunun belgelenmesi gereklidir.
hracati zorunlu standart denetimine tabi
olan eyanin zorunlu standart kalite ve kontrolleri
Ekonomi Bakanlii'na bali tara tekilati
Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Di Ticarette