background image
DI TCARET REHBER
108
B k z .
Off-Set
Bu ticaret biçimi kamu kurululari tarafindan
açilan savunma alanina yönelik olmayan ve
bedeli en az 5.000.000 (Be milyon) ABD Dolari
olan uluslararasi ihalelerde, ihaleleri kazanan
yabanci firma/kurulularin ihaleleri açan kamu
kurulularina yönelik offset taahhütlerini kapsar
.
Off-set, kamu kurululari tarafindan açilan
uluslararasi ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan
firma veya kurulu tarafindan, Türkiye'de üretilen
mallarin, gelir ve giderleri Türkiye'de kaydedilen
yurt dii müteahhitlik hizmetlerinin ve dier
hizmetlerin yeni alicilara ihracati veya mevcut
alicilara yönelik ihracat artii ile taahhüt gereince
Türkiye'nin mevcut ihracat potansiyelinin
gelitirilmesine yönelik Müstearlikça onaylanan
dier ilemleri ifade eder.
B k z .
Ticari Kiralama Yoluyla Yapilan hracat
Mallarin kira bedeli karilii belirli bir süre
kullanilmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük
bölgesi diina veya serbest bölgelere çikarilmasidir.
Ticari kiralama kapsaminda geçici ihraci
yapilacak eyaya 4458 sayili Gümrük Kanunu ile
Gümrük Yönetmeliinin "Geri Gelen Eya"ya ilikin
hükümleri uyarinca ilem yapilmasi esas olmakla
birlikte, gümrük ilemleri aaida belirtildii
ekilde yürütülmektedir:
a) Ticari kiralama yoluyla yapilacak ihracat
talepleri, kiraci firma veya kurulula yapilan
sözlemenin noter tasdikli örnei ile sözlemenin
yeminli tercümanca yapilmi olan Türkçe tercümesi;
Transit ticarette lehte fark olmasi esastir.
Ancak, transit ticaret için herhangi bir izin alinmasi
artik zorunlu deildir.
Transit Ticarette, transit ticareti yapan tacir,
vergi numarasi sahibi Türkiye'de yerleik gerçek
veya tüzel kii tacirler, esnaf ve sanatkâr odalarina
kayitli olup üretim faaliyetiyle itigal eden esnaf ve
sanatkarlar ve joint-venture ile konsorsiyumlardir.
Tacir, yurtdiindan aldii bir ürünü, bir baka
ülkedeki aliciya satmak istedii zaman transit
ticaret yolunu seçmelidir. Transit Ticaret'te eyanin
Türkiye'ye gelme zorunluluu bulunmamaktadir.
Satin alimin yapildii firma, fatura ve dier evraklari
Türkiye'deki firma adina düzenlerken, Türkiye'deki
tacir ürünü sattii alici adina yeni evraklar tanzim
eder ve bunu müterisine yollar. Örnekte görülen
Arjantin'deki alici, Türkiye'den gelen vesaik ile
ürünleri ithal eder.
Transit Ticarette eyanin Türkiye üzerinden
geçmesi tercih edilir ise, bunun için gümrüklü
sahalar, antrepolar veya Serbest Bölge'ler
kullanilabilir.
Transit Ticaret ödeme ekli deil, bir ticaret
eklidir. Gerçekte bir ithalat ve ihracat ilemi
olmadiindan dolayi, gümrük beyannamesi
düzenlenmez ve tüm ödeme ekillerine göre
transit ticaret yapilabilir. Ayrica Transit ticaret
ilemlerinde Vergi, Resim, Harç stisnasi uygulanir.
08.02.2008 tarih, 26781 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan 2008/13186 sayili karar ile transit
ticarette taahhüt takibi kaldirilmi, yani transit
ticarette sati bedellerinin tasarrufu serbest
birakilmitir. Ayrica bu deiiklik ile Transit Ticaret
Talep Formu düzenlenmesi ve onaylanmasi
uygulamasi da kaldirilmitir.
Transit Ticaret ile ilgili aaidaki linkleri
inceleyebilirsiniz.
Bkz.