background image
DI TCARET REHBER
107
satin alindiinin belgelenmesi, tait götürülmesi halinde ise taitin trafik tescil kurulularinca ve
vergi dairelerince kayitlarinin kapatildiinin belgelenmesi gerekir.
Transit Ticaret
Transit Ticaret tanim olarak, mal bedelleri için transfer yapilarak veya yapilmaksizin, satin alinan yabanci
meneli veya Türk meneli olup da yurtdiina satilmi mallarin transit olarak veya dorudan doruya, ithalat
ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksizin baka bir ülkeye satilmasidir. Veya yurt diinda veya serbest
bölgede yerleik bir firmadan ya da antrepodan satin alinan malin, ülkemiz üzerinden transit olarak veya
dorudan doruya yurt diinda veya serbest bölgede yerleik bir firmaya ya da antrepoya satilmasidir.
Uluslararasi anlamalarla ticareti yasaklanmi mallar ile Ekonomi Bakanli'nin madde politikasi
itibariyle transit ticaretinin yapilmasini uygun görmedii mallar transit ticarete konu olamaz. thalat ve
ihracat yapilmasi yasaklanmi ülkelerle transit ticaret yapilamaz.
Transit Ticarette leyi
SATICI
ALICI
(ÖRN:HNDSTAN)
(ÖRN:ATJANTN)
Transfer Transfer
TRANST
TCARET YAPAN
TACR
(TÜRKYE)
ALI
LEM
SATI
LEM