background image
DI TCARET REHBER
106
turistler ve yurt diinda ikamet eden
Türk vatandalarinin beraberlerinde
götürecekleri, gönderecekleri veya adlarina
gönderilecek eya ve taitlar.
e) Kamu kurum ve kurululari, belediyeler ve
üniversitelerin; görevleri veya anlamalar
gerei gönderecekleri mal ve taitlar,
f) Sava, deprem, sel, salgin hastalik, kitlik ve
benzeri afet durumlarinda; kamu kurum
ve kurululari, belediyeler, üniversiteler,
Kizilay ile kamu yararina çalian dernek
ve vakiflarin gönderecekleri insani yardim
malzemeleri.
· kinci maddenin birinci fikrasinin (a) ve
(b) bentlerinde yer alan mallardan, deeri
250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarina kadar
olanlar ile deer ve miktarina bakilmaksizin
birinci fikrasinin (d) ve (e) bentlerinde
belirtilen mallarin bedelsiz ihracat izni
bavurulari dorudan ilgili gümrük
idaresine yapilir.
· kinci maddenin birinci fikrasinin (a) ve
(b) bentlerinde yer alan mallardan, deeri
250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolari ve üzeri
olanlarin bedelsiz ihracat izni bavurulari ise,
ekteki Bedelsiz hracat Formu doldurularak
hracatçi Birlikleri Genel Sekreterliklerine
yapilir.
· hracatçi Birlikleri Genel Sekreterlikleri
verilen bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneini
talep sahibine, bir örneini de ilgili gümrük
idaresine intikal ettirirler.
· Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1
(bir) yildir.
· kinci maddenin birinci fikrasinin (c) ve (ç)
bentleri çerçevesinde yapilacak bedelsiz
ihracata, dorudan gümrük idaresince
izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarinca
bedelsiz ihraci yapilacak mallarin yolcu
beraberinde götürülmeyip, önce veya
sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de
Ayrica yukarida da sözü edildii gibi, yurtdii
fuarlara katilim konusunda devlet yardimi da
mevcut olup, ihracatçilarin yararlanabilmesi söz
konusudur.
Bkz.
Bedelsiz hracat
Bedeli tahsil edilmeksizin yapilan ihracatlara
verilen addir. Bedelsiz ihracat yoluyla yurt diina
çikarilacak bedeli 250.000 (ikiyüzellibin) ABD dolari
ve üzeri olan eya için "Bedelsiz hracat Formu"
kullanilir.
Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek eyalar
unlardir :
a) Gerçek veya tüzel kiiler tarafindan
götürülen veya gönderilen hediyeler,
miktari ticari teamüllere uygun numuneler
ile reklam ve tanitim eyalari, yeniden
kullanima veya geri dönüüme konu ithal
edilmi mal ve ambalaj malzemeleri,
b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç
edilmi mallarin bedelsiz gönderilmesinin
ticari örf ve adetlere uygun parçalari, fireleri
ile garantili olarak ihraç edilen mallarin
garanti süresi içinde yenilenmesi gereken
parçalari.
c) Yabanci misyon mensuplarinin, Türkiye'de
çalian yabancilarin, yurt diina hane nakli
suretiyle gidecek olan Türk vatandalarinin,
daimi veya geçici görevle yurt diina giden
kamu görevlilerinin, bu durumlarinin
ilgili merciler tarafindan belgelenmesi
artiyla beraberlerinde götürecekleri,
gönderecekleri veya adlarina gönderilecek
eya ve taitlar.
d) Yurt diinda yerleik tüzel kiiler, yabanci