background image
DI TCARET REHBER
105
Yurt dii fuar ve sergilere katilim
Ülkemizi temsilen katilinacak uluslararasi yurt
dii fuar ve sergiler Bakanlik tarafindan belirlenir.
Uluslararasi ticari fuarlara ve sergilere, gerek
ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel
olarak katilacak firma ve kurulularca yurt diina
gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt
diinda düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya
tanitim amaçli fuar/sergi, konferans, seminer gibi
etkinliklere kii veya kurulularca gönderilecek
bedelli veya bedelsiz mallarin yurt diina çikiiyla
ilgili bavurular dorudan ilgili gümrük idarelerine
yapilir. Gümrük idareleri söz konusu mallarin yurt
diina çikii için yapilan talepleri ilgili mevzuat
çerçevesinde inceleyip sonuçlandirir.
Gümrük idareleri, yukarida belirtilen amaçlarla
yurt diina çikiina izin verdikleri bedelli ve/veya
bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanitim amaçli
fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin
onayli bir örneini, beyannamenin kapani
tarihinden itibaren, en geç onbe gün içinde
firmanin beyan ettii hracatçi Birlikleri Genel
Sekreterliine gönderir.
Uluslararasi ticari fuar ve sergilerde
sergilenmek üzere yurt diina çikarilan mallarin
kesin satiina ilikin talepler, geçici çikia esas
gümrük beyannamesinin hracatçi Birlikleri Genel
Sekreterliince onaylanmasini müteakip gümrük
idarelerince sonuçlandirilmaktadir.
Hangi eyanin ihracatinin kayda bali
olarak izlenecei, Ekonomi Bakanlii tarafindan
yayimlanan tebli ile belirlenir.
Konsinye hracat
Kesin satii daha sonra yapilmak üzere yurt
diindaki alicilara, komisyonculara, ihracatçinin
yurt diindaki ube veya temsilciliklerine mal
gönderilmesini ifade eder.
Madde ve/veya ülke politikasi açisindan
Bakanlikça getirilebilecek düzenlemeler
kapsamindaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri;
Bakanliin görüü alindiktan sonra, bunun diinda
kalan mallara ilikin talepler ise dorudan hracatçi
Birlikleri Genel Sekreterliince sonuçlandirilir.
hracatçi Birlikleri Genel Sekreterliince
konsinye ihracat meruhati düülerek onaylanmi
gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde
gümrük idarelerine sunulmasi gerekir.
Konsinye olarak ihraç edilen eyanin fiili ihraç
tarihinden itibaren 1 yil içinde kesin satiinin
yapilmasi gereklidir. Bu süre, sürenin bitiminden
önce bavurulmak kaydiyla, hakli ve zorunlu
nedenlere istinaden, izni veren merci tarafindan, 2
yila kadar uzatilabilir.
hracatçilar, konsinye olarak gönderilen
mallarin kesin satiinin yapilmasindan sonraki
otuz gün içinde durumu, kendileri tarafindan
düzenlenmi kesin sati faturasi veya örnei ve
gerekli dier belgeler ile birlikte izni veren hracatçi
Birlikleri Genel Sekreterliine bildirir.
Konsinye olarak gönderilen malin, konsinye
ihraç izin süresi içinde satilamamasi halinde, malin
gümrük mevzuati çerçevesinde yurda getirilmesi
gerekir.