background image
DI TCARET REHBER
104
yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden
hukuki tasarruf yapma yetkisi taninan ortakliklardir.
16.1.2. hracatin Siniflandirilmasi
Rejime göre ihracatimiz u ekilde
siniflandirilmitir:
1- Ön izne bali ihracat
2- Kayda bali ihracat
3- Konsinye hracat
4- Yurt dii fuar ve sergilere katilim ve ihracat
5- thal edilmi mallarin ihraci
6- Serbest bölgelere yapilacak ihracat
7- Dier ihracat ekilleri:
a) Ticari kiralama yoluyla yapilacak ihracat
b) Bedelsiz ihracat
c) Transit ticaret
d) Offset
e) Yurtdiina e-ticaret kapsamindaki mal
ihracati
Kayda Bali hracat
Kayda bali ihracat, gümrük beyannamesinin,
ihracattan önce hracatçi Birlikleri Genel
Sekreterliince kayda alindii ihracat eklidir.
hraç eyasinin veya ihracat yapilan ülkenin bazi
ulusal veya uluslararasi düzenlemeler gereince
izlenmesi gerekebilmektedir. Bu tür ilemlerde
yapilmasi gereken takip ve kontroller kayda bali
ihracat mekanizmasi ile gerçekletirilmektedir.
Kayda bali ihracatta ihracatçilar, gümrük
beyannamesi ile birlikte kayit için hracatçi
Birliklerine müracaat ederler. Birlikler tarafindan
gümrük beyannameleri onaylanir ve üzerine kayit
meruhati düülür.
hracatçi Birliklerinin onaylayip kayit meruhati
verdii beyannamelerin 30 gün içinde gümrük
idarelerine verilmesi gereklidir. hracatçi Birlikleri
Genel Sekreterliinin onay tarihinden itibaren
balatilan bu süre uzatilamaz.
Döviz opsiyonlari ülkemizde de çou banka ile
yapilabilir.
Bkz.
15.8. Döviz lemleri ve Muhasebeletirilmesi
Yabanci para ile ilem yapmak muhasebe
sisteminizi etkileyecektir. Çünkü döviz ödemelerini
ve mevduatlarinizi ulusal paraya çevirerek
muhasebeletirmeniz gerekir.
Muhasebe prosedürleri kariiktir ve profesyonel
yardim almaniz gerekir. Dövizli ilemleri TL'ye
çevirirken ilem tarihindeki kuru esas alirsiniz.
Sahip olduunuz dövizli deerleri de bilanço
tarihindeki kurdan TL'ye çevirmeniz gerekir.
Eer dövizli ilemlerden kar ya da zarar
ettiyseniz, bunlari bilanço ve gelir tablolarinizda
göstermeniz gerekir. Kur farki geliri veya kur farki
gideri, dorudan vergiye tabi kar veya zarari
etkileyen unsurlardir.
16. HRACAT REJM VE TEMEL
KAVRAMLAR
16.1. HRACAT REJM
16.1.1. Giri
hracat Rejimi, serbest dolaimda bulunan
eyanin ihraç amaciyla Türkiye Gümrük Bölgesi
diina çikiina ilikin hükümlerin uygulandii
rejimdir. Dier bir deyile, Türkiye'de ihracatçi
olarak tanimlanmi tüm kurulularin uymakla
yükümlü olduu kurallarin bütününe verilen addir.
hracat yönetmeliimiz ihracatçiyi ise öyle
tanimlamaktadir: hraç edecei mala göre ilgili
hracatçi Birlikleri Genel Sekreterliine üye olan,
vergi numarasina sahip gerçek veya tüzel kiiler
ile tüzel kiilik statüsüne sahip olmamakla birlikte