background image
DI TCARET REHBER
100
ödemeyi takip etmek zor olabilir.
· Sistem Bilgisi: Ödeme artlari, akreditif gibi
kompleks olabilir. Personelinizin gerekli
eitimi var mi?
· Zaman Sinirlari: Yurtdii ile çaliirken
müterileriniz ile çalima saatleriniz farkli
olabilir. Onlarla, onlarin çalima saatlerinde
kontak kurabilecek misiniz?
· letiim Altyapisi: Müterinizin ülkesinde
network ai ne kadar salam? Ödemenin
ve haberlemenin hizini etkileyen faktörler
nelerdir?
· Maliyet: Yurtdii alacain peinden komak
maliyetli ve zaman alici olabilir. Bunu finanse
edecek kaynaklariniz var mi?
Di Kaynakli Kredi Kontrolü
Eer kendi kredi kontrol prosedürlerinizi
yönetip yönetemeyeceinizden emin deilseniz, ya
da kaynaklariniz yoksa di kaynak salayabilirsiniz.
Bazi finans kurulularinin sunduu veya
Eximbank'in projeleri ülke ve müteri hakkinda
detayli bilgi salar, kredi limiti belirler ve sizin
adiniza yurtdii alacai takip eder. Bu hizmet için,
alacain sigorta primi kadar bir tutar ödersiniz. Bu
hizmeti belli bir ücret kariliinda bazi bankalar da
sunarlar.
Uygun ödeme eklini bulmak için riskinizi ve
müterinizin taleplerini dengelemelisiniz. Sizin için
en güvenli olan onun için en riskli olacaktir.
hracatçi thalatçi
En az güvenli Mal Mukabili En çok güvenli
Akreditif

Vesaik Mukabili
En çok güvenli Pein ödeme
En az güvenli
Çou uluslararasi ticaret ilemi merdivenin orta
yerinde gerçekletirilir. Müterinin ihtiyaçlari ile
saticinin riskini dengeleyerek.
Hangi ödeme koullarinin uygulanacai, an-
ahtar karardir. Emin deilseniz tavsiye aliniz. Öden-
meme ihtimali sebebiyle daha önce bahsetmi
olduumuz alacak sigortasi hizmetinden istifade
edebilirsiniz.
14.1.6. Yurtdii Müterilerin Ödeme
Performanslarinin Yönetimi
Yurtdiina sati yaparken etkili kredi kontrol
prosedürlerine sahip olmaniz gerekir. Çou ihracat
ileminde ödeme zaman alir ve ödeme yapilana
kadar ihracat aktivitelerinizi finanse etmek zorunda
kalirsiniz.
Belki de en iyi yöntem, yurtiçi piyasalarda
olduu gibi, pein ödeme almak için iskonto
yapmaktir.
hracatçilar çin Özel Durumlar
Yurtdii müterileriniz için etkili bir kredi
kontrol sürecini yürütecek yetenek ve insan
gücüne sahip olmalisiniz. Ayrica;
· Lisan: Personeliniz yurtdiindaki müterilerle
iletiim kurabiliyor mu? Eer kuramiyorsa