background image
DI TCARET REHBER
97
3- hracatçi, akreditif vadesi içinde istenilen
koullarin yerine getirirse ödeme yapmakla
yükümlüdür.
4- Ödemeyi ihracatçiya dönü hakki (rücu
hakki) olmaksizin yapar.
5- thalatçinin istemi üzerine henüz akreditif
açilmadan ihracatçiya veya muhabirine "ön bilgi"
(preadvice) verebilir.
6- Kimi ülkelerde akreditifi doruca ihracatçiya
iletebilir.
hbar bankasi / Advising bank :
1- Akreditifin açildiini ihracatçiya iletir.
2- Akreditifte, ihracatçiya kari ödeme
konusunda herhangi bir yükümlülüü yoktur.
3- Bir anlamda postane görevini üstlenmitir.
Teyid bankasi / Confirming bank :
1- Amir banka diindaki bir banka
akreditife kendi yükümlülüünü ekleyebilir. Bu
banka çounlukla ihbar bankasi olmaktadir.
2- Teyit, amir bankanin yükümlülüklerini yerine
getireceine ilikin olarak bir dier bankanin kesin
taahhüdünü ortaya koymasidir.
3- Teyid eden bankanin birinci derecede
sorumluluu vardir.
4- Akreditif koullan yerine getirilmise, teyit
bankasi;
1.)hracatçiya dönü hakki olmaksizin
ödeme yapar
2.) Poliçeleri kabul eder.
3.) hracatçiya dönü olmaksizin poliçenin
müzakere ilemini gerçekletirir. (Devir ve ciro =
poliçenin satin alinmasi) Ancak, akreditifi ihbar et-
meye karar verdiinde, ihbar ettii akreditifin ger-
çek olup olmadiini kontrol etmeye özen gösterir.
Eer akreditifi ihbar etmemeyi tercih ederse Amir
Bankaya bu konuda gecikmeksizin bilgi verir.
5- Sorumluluu amir bankanin sorumluluu
kadar önemlidir. Akreditif koullarina kari ge-
linirse, ihracatçi hem amir bankaya hem de teyit
bankasina kari tavir koyabilir.
(Teyitli akreditiflerde ek olarak ikinci bir
bankanin güvencesine kavuur)
· Alicinin ülkesindeki politik risk, güvenceden
dolayi en alt düzeye inmitir.
· Akreditif balantisi gösterilerek ihracat
kredisi alinabilir.
· Yeni pazarlara girerek satilarini artirabilir.
thalatçi açisindan:
· Her eyden önce, alici akreditif koullarini
yerine getirmeyen saticiya ödeme
yapilmayacaina ilikin güvenceye sahiptir.
Bankalar alici adina akreditif koullarinin
yerine getirilip getirilmediini incelerler.
En son yükleme tarihinin saptanabilmesi
aliciya (özellikle ihracatçiyi iyi tanimiyorsa)
mallari zamaninda elde edebilme olanaini
salar.
· Mallarini güvence olarak göstererek onlari
pazarlayincaya kadar çeitli kaynaklardan
borç bulabilir.
· Eer satici ile anlairsa, mal bedelinin
belgelerin ibrazinda deil de, belirli bir süre
sonra ödenmesi imkâni salanabilir. Bu
ithalatçiya zaman kazandirarak daha düük
maliyette kredi salama imkâni verebilir.
Akreditifli lemlerde Yer Alan Bankalar:
Akreditif ilemlerinde genellikle ilgili iki banka
bulunur; Amir banka ve muhabir banka. Ancak bazi
durumlarda ihracatçi, açilan kredinin kendisine
yakin bulduu üçüncü bir banka tarafindan veya
muhabir banka tarafindan garanti edilmesini ister
ve bu banka teyid eden banka olarak adlandirilir.
Dier taraftan, ihracatçiya akreditifin geldiini
ihbar eden ve Ğihbar bankasiğ olarak adlandirilan
bir üçüncü banka olabilmektedir; ancak bu,
çounlukla muhabir banka olmaktadir.
Amir banka / Açan banka (Issuing /
Opening bank) :
1- thalatçinin bankasidir
2- Akreditifi açar